Kwidzyn
Technikum
Technikum w Prabutach
Zespół szkół
Adres
ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty
Telefon
55 278 20 40
Fax
55 278 20 40
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Brodacki
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum w Prabutach To nowoczesna szkoła z 73-letnią tradycją. W szkole znajdują się: - nowoczesne pracownie komputerowe; - sieć Wi-Fi w całym budynku - klasopracownie do nauki zawodu wyposażone są w profesjonalny i specjalistyczny sprzęt. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Współpracujemy ze środowiskiem akademickim Torunia, Olsztyna i Trójmiasta oraz środowiskiem lokalnym, lokalnymi rzemieślnikami i zakładami produkcyjnymi. Korzystamy z dziennika elektronicznego. Dzięki odnowionemu budynkowi szkoły oraz monitoringowi na terenie szkoły jesteśmy przyjazną i bezpieczna placówką. WARTO UCZYĆ SIĘ W ZSP W PRABUTACH PONIEWAŻ NASI UCZNIOWIE: - rozwijają swoje zainteresowania w kołach: teatralno – dziennikarskim, informatycznym, europejskim, filmowym, SKS, - od roku 2015/2016 mogą rozwijać swoje zainteresowania w kole zawodowym OFF ROAD-pojazdami po bezdrożach oraz Projektowanie i tworzenie gier komputerowych, - nabywają wiedzę i doskonalą umiejętności poprzez udział w projektach unijnych (Erasmus, POWER), w wycieczkach dydaktycznych do nowoczesnych zakładów pracy i na targi branżowe, - korzystają z nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej (siłownia, hala sportowa, kompleks boisk) - uzyskują dodatkowe kwalifikacje: prawo jazdy kategorii B, certyfikat ECDL, spawacz, operator wózków widłowych, barman - barista i wiele innych - odbywają praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych firmach : salony samochodowe, autoryzowane serwisy, - z sukcesami biorą udział w olimpiadach i konkursach zawodowych, przedmiotowych i sportowych, - uczestniczą w akcjach charytatywnych, imprezach kulturalnych i sportowych, - na egzaminach zewnętrznych osiągają wysokie wyniki dzięki czemu dostają się na wybrane kierunki studiów i z powodzeniem znajdują miejsce na rynku pracy, - posiadają realny wpływ na kształtowanie obrazu szkoły ( rozwiązujemy problemy wychowawcze i nagradzamy uczniów aktywnych), w której czują się bezpiecznie, - mają bardzo dobry dojazd do szkoły ze wszystkich miejscowości (przystanek autobusowy przy szkole, bliskość dworca PKP), Strona internetowa szkoły BIP ZSP w Prabutach Znajdź nas na Facebooku Film promocyjny ZSPP
Oferta
Dojazd
Przystanek autobusowy przy szkole, bliskość dworca PKP.
Historia
1870 r. – powstaje pierwsza szkoła średnia w Prabutach 1922 r. – utworzenie gimnazjum 1946/47 – powstaje Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca, przemianowana w następnym roku szkolnym na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową (pierwszym dyrektorem szkoły był Franciszek Pokojski ) 1948/49 – władze oświatowe nadają szkole nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowa 1949/50 szkoła zatrudniała już 6 nauczycieli. W tym też roku po feriach zimowych szkoła rozpoczęła zajęcia na parterze budynku Państwowego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1. 1953/54 dochodzi do połączenia Zasadniczej Szkoły Metalowej w Suszu z Zasadniczą Szkołą Metalową w Prabutach, a dyrektorem po połączeniu tych szkół zostaje Jan Robaczyński jako dyrektor Zasadniczej Szkoły Metalowej w Prabutach. 1954/55 szkoła ze względu na jej wiodący kierunek kształcenia (ślusarz maszyn rolniczych, później mechanik maszyn rolniczych) otrzymuje nazwę Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. 1958/59 szkoła otrzymuje nowy kierunek kształcenia w zawodach budowlanych. Od tej pory zdobywali w niej zawód na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej również murarze-tynkarze i zdunowie. 1959/60 rozpoczęło 212 uczniów. Przybyła jeszcze jedna klasa budowlana. Razem było osiem klas, w tym sześć o kierunku mechanizacji rolnictwa i dwie klasy budowlane. 1965 roku dochodzi do wybudowania w czynie społecznym nowego skrzydła szkoły, które pomieściło cztery dodatkowe sale lekcyjne. 1971 roku zostaje wybudowana sala gimnastyczna. 1972/73 następuje największa w historii szkoły jej reorganizacja i zmiana profili kształcenia na kierunki mechaniczne. 1 września 1973 r. rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe, kształcące mechaników pojazdów drogowych. Powstaje też Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących jako filia LO w Ostródzie (1973/74), Iławie (1974/75), później w Kwidzynie. 1 września 1973 następuje zmiana nazwy szkoły z Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Zespół Szkół Zawodowych w Prabutach. 1 października 2000 r. nastąpiła likwidacja internatu szkolnego. Od 1 września 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 2012/2013 następują kolejne zmiany organizacyjne- likwidacji ulegają Warsztaty szkolne, wygasa także nabór do Liceum ogólnokształcącego. W ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują dwa typy szkół: Technikum (kierunki: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych), oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunki: mechanik pojazdów samochodowych oraz oddział wielozawodowy). 2014/2015 budynek szkoły przechodzi generalny remont obejmujący wymianę okien, wymianę i docieplenie dachu, docieplenie elewacji oraz wymianę instalacji CO. Otwarto dwa oddziały Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (dla absolwentów gimnazjum oraz ZSZ). 2016/2017 została przeprowadzona przebudowa terenów zielonych przy szkole.
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą rozwijają swoje zainteresowania w kołach: - teatralno – dziennikarskim, - informatycznym, - europejskim, - filmowym, - sportowym SKS, a od roku 2015/2016 w kole zawodowym: - OFF ROAD-pojazdami po bezdrożach, - Projektowanie i tworzenie gier komputerowych.
Kontakty zagraniczne
Szkoła realizuje projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia - większe możliwości". w ramach którego młodzież wyjechała na dwutygodniowy staż do przedsiębiorstw niemieckich. Planowana jest kontynuacja projektu w latach przyszłych - praktyka zawodowa w hiszpańskich przedsiębiorstwach "Od Technika do Europejczyka. Hola Espana".
Osiągnięcia
Technikum od 4 lat znajduje się na liście 50 najlepszych techników w województwie pomorskim według rankingu PERSPEKTYWY.
Drzwi otwarte
17 maja 2019 r. godz.9.00