Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 279 38 24
Fax
55 279 38 24
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Wichowski
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
Opis

OFERTA EDUKACYJNA 2019– 2020

Szkoła proponuje naukę w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w zawodach:

1) mechanik pojazdów samochodowych:

- zna zasady użytkowania pojazdów samochodowych,

- diagnozuje pojazdy samochodowe, - naprawia pojazdy samochodowe,

- zna zasady kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

2) mechatronik:

- montuje urządzenia i systemy mechatroniczne,

- wykonuje rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych, - wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych.

- zdobyta wiedza umożliwia specjalizację w zakresie np.: automatyzacji procesów produkcji, mechatroniki pojazdów samochodowych a także montaż, użytkowanie i konserwację urządzeń elektronicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

3) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

- montuje systemy suchej zabudowy,

- wykonuje roboty malarskie,

- wykonuje roboty tapeciarskie,

- wykonuje roboty posadzkarskie,

- wykonuje roboty okładzinowe.

4) stolarz: - wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,

- wykonuje prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

- wykonuje naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich.

5) wielozawodowa ( młodociany pracownik):

wszystkie zawody techniczne, m.in. elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, elektryk, lakiernik, blacharz samochodowy, blacharz, murarz tynkarz, złotnik, fotograf.

UWAGA: wymagana umowa lub deklaracja pracodawcy o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową - posiada nowocześnie wyposażone pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń.

Strona szkoły - zasady rekrutacji

Oferta
Dojazd

CKZiU w Kwidzynie mieści się w budynkach przy ul. Staszica 25 i 27 oraz przy ulicy Ogrodowej 4 A (Centrum Kształcenia Praktycznego).

https://goo.gl/maps/N9zWxEgzCaE2

Historia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie powstało 1 września 2013 r. W skład CKZiU weszły Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, Centrum Kształcenia Praktycznego (praktyczna nauka zawodu), ODZ (ośrodek doskonalenia zawodowego dokształcający młodocianych pracowników) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (kursy i inne formy kształcenia dla dorosłych). Historia CKZiU jest krótka, ale aktywnie ją tworzymy, co można śledzić na stronie internetowej szkoły: www.ckziukwidzyn.edu.pl oraz m.in. w kwidzyńskich gazetach i portalach internetowych.
Koła zainteresowań
Rodzaj i liczba kół zależy od zainteresowań uczniów.
Koło robotyki
Koło filmowe
Koło informatyczne
Koło turystyki
Koło plecionkarskie
Szkolny Klub Europejski
Wolontariat
Szkolne Koło Sportowe:
- sekcja piłki siatkowej
- sekcja piłki koszykowej
- sekcja piłki ręcznej
- sekcja tenisa stołowego
- siłownia
Kontakty zagraniczne
Nawiązanie współpracy z instytucjami partnerskimi w Celle: Axel-Bruns-Schule Berufsbildende Schulen II, Albrecht-Thaer-Schule.
Osiągnięcia

Współpraca z firmami IP, KBR, Lacroix, Jabil, Tor-pal

Nagroda Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego.

Bardzo niski procent bezrobocia wśród absolwentów szkoły. Nasi absolwenci znajdują pracę u największych lokalnych pracodawców.

III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „1918-2018 takie czasy….".

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Projektów „Razem do zawodu” zorganizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza – projekt samochodu „Fiam Coriano z napędem elektrycznym".

Udział szkoły w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”

Coroczny udział w plenerze wikliniarskim w Nowym Tomyślu.

Osiągnięcia sportowe - II miejsce w Licealiadzie w Powiecie Kwidzyńskim po Liceum Sportowym.

Od X 19 r. uruchomiono nowoczesne pracownie przedmiotowe z branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Współpraca z pracodawcami
Współpraca z firmami IP, KBR, Lacroix, Jabil, Tor-pal - pozyskiwanie potencjalnych pracowników, praktyki w firmach, wycieczki zawodowe,
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych.

Zakres wiekowy
15 - 19 lat.
Drzwi otwarte
Targi Edukacyjne i Pracy -21 III 2019 r.