Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 279 38 24
Fax
55 279 38 24
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Wichowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum Nr 3 w Kwidzynie
  • Technikum Nr 3 w Kwidzynie
  • Technikum Nr 3 w Kwidzynie
Opis

OFERTA EDUKACYJNA 2019 – 2020
Szkoła proponuje naukę w Technikum Nr 3 w zawodach:
1) technik elektronik
(klasa pod patronatem firmy Lacroix Electronics)
- zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury oraz urządzeń elektronicznych;
- jest odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych
oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.
2) technik mechatronik
(kierunek zgodny z umową z IP, Jabil i KBR)
- projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych,
- wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę,
mechanikę, automatykę i robotykę.
3) technik elektryk
(kierunek zgodny z umową z IP, Jabil i KBR)
-uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu
aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

UWAGA: ten kierunek tylko dla absolwentów szkół podstawowych.
4) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
- wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej tj. kolektory słoneczne, solary, pompy ciepła, kotły opalane
biomasą, wentylatory, sprężarki,
- kontroluje pracę, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
- sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, przestrzega zasad racjonalnej
gospodarki energią,
- stosuje techniki komputerowe do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną,
- bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko.


Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową - posiada nowocześnie wyposażone pracownie Centrum Kształcenia
Praktycznego. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do
ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń.

Strona szkoły - zasady rekrutacji

Oferta
Dojazd

CKZiU w Kwidzynie mieści się w budynkach przy ul. Staszica 25 i 27 oraz przy ulicy Ogrodowej 4 A (Centrum Kształcenia Praktycznego).

https://goo.gl/maps/N9zWxEgzCaE2


Historia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie powstało 1 września 2013 r. W skład CKZiU weszły Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, Centrum Kształcenia Praktycznego (praktyczna nauka zawodu), ODZ (ośrodek doskonalenia zawodowego dokształcający młodocianych pracowników) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (kursy i inne formy kształcenia dla dorosłych). Historia CKZiU jest krótka, ale aktywnie ją tworzymy, co można śledzić na stronie internetowej szkoły: www.ckziukwidzyn.edu.pl oraz m.in. w kwidzyńskich gazetach i portalach internetowych.
Koła zainteresowań
Rodzaj i liczba kół zależy od zainteresowań uczniów.
Koło robotyki
Koło filmowe
Koło informatyczne
Koło turystyki
Koło plecionkarskie
Szkolny Klub Europejski
Wolontariat
Szkolne Koło Sportowe:
- sekcja piłki siatkowej
- sekcja piłki koszykowej
- sekcja piłki ręcznej
- sekcja tenisa stołowego
- siłownia
Kontakty zagraniczne
Nawiązanie współpracy z instytucjami partnerskimi w Celle: Axel-Bruns-Schule Berufsbildende Schulen II, Albrecht-Thaer-Schule.
Osiągnięcia

Współpraca z firmami IP, KBR, Lacroix, Jabil, Tor-pal .
Nagroda Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego.
Bardzo niski procent bezrobocia wśród absolwentów szkoły.
Nasi absolwenci znajdują pracę u największych lokalnych pracodawców.
100 % zdawalności egzaminu maturalnego w 2017 r., 94% w 2018 r.
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Woj. Pomorskiego, Starosty Powiatu Kwidzyńskiego.
Organizacja Konkursu o Tytuł Najlepszego Technika oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej.

I miejsce w XIII edycji konkursu „Polska w Unii ”.
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”, uczeń reprezentantem województwa pomorskiego w etapie ogólnopolskim.
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Projektów „Razem do zawodu” zorganizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza – projekt samochodu „Fiam Coriano z napędem elektrycznym".
Dojście do finału Wojewódzkiego Konkursu Projektów „Razem do zawodu” zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w branży ITC - elektronika - projekt robotów zbudowanych na bazie LEGO MINDSTROMS Ev3.
Coroczny udział w plenerze wikliniarskim w Nowym Tomyślu.
Osiągnięcia sportowe - II miejsce w Licealiadzie w Powiecie Kwidzyńskim po Liceum Sportowym.
Udział szkoły w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”.

Od X 19 r. uruchomiono nowoczesne pracownie przedmiotowe z branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Współpraca z pracodawcami
Współpraca z firmami IP, KBR, Lacroix, Jabil, Tor-pal - pozyskiwanie potencjalnych pracowników, praktyki w firmach, wycieczki zawodowe, roczny płatny staż dla najlepszych absolwentów, możliwość skorzystania z czesnego w ramach podjęcia nauki na studiach wyższych.
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych.

Zakres wiekowy
15 - 20 lat.
Drzwi otwarte
Targi Edukacyjne i Pracy -21 III 2019 r.