Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1al - językowa
Nazwa oddziału

 1al - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język francuski

język niemiecki

Opis

Klasa językowa

 • Poszerzanie wiedzy językowej o znajomość sztuki przekładu
 • Systematyczny udział w zajęciach tłumaczeniach z wykładowcami Wydziału Translatoryki PWSZ w Krośnie
 • Zajęcia w nowoczesnych i profesjonalnych pracowniach
 • Pasjonujące zajęcia z lektorem z Wielkiej Brytanii
 • Udział w zajęciach ze studentami z całego świata (projekt AIESEC)
 • Możliwość uczestnictwa w wymianie z młodzieżą z Hattingen z Niemiec
 • Uczestnictwo w Turnusie Edukacyjnym w Olsztynie
 • Udział w olimpiadach i konkursach, np. Konkurs Tłumaczeniowy „Juventus Translatores” Dyktando Języka Niemieckiego, Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego i Angielskiego "Jersz”
 • Zajęcia językowe w Instytucie Goethego lub Austriackim w Krakowie oraz w PWSZ w Krośnie
 • Poszerzanie umiejętności językowych i artystycznych w licznych konkursach obcojęzycznych
 • Lekcje języka łacińskiego i kultury antycznej realizowane w klasie pierwszej
 • Możliwość udziału w wycieczkach zagranicznych (np. Londyn)

Kontynuacja nauki języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym z programem nauczania przedmiotu: translatoryka (j. ang./j. niem.), poznawanie kultury i historii krajów związanych z nauczanymi językami. Głównym założeniem programu jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy na temat różnych typów tłumaczeń, a także wdrożenie ich w sztukę przekładu.

Ważnym elementem zajęć jest poznawanie kultury i historii krajów związanych z przyswajanymi językami i praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności na zajęciach z lektorami z zagranicy, konkursach, olimpiadach i wyjazdach zagranicznych.

Uczeń zdobywa umiejętności praktycznego posługiwania się językami obcymi dzięki wymianom zagranicznym m.in. z młodzieżą niemiecką z Hattingen oraz licznym zajęciom z native speakers z Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii. Co roku organizujemy zajęcia ze studentami z całego świata w ramach projektu AIESEC, Festiwal Kolęd oraz Festiwal Piosenki Obcojęzycznej oraz szereg konkursów językowych. Bierzemy udział w olimpiadach językowych i konkursach organizowanych przez uczelnie wyższe, w których uczniowie odnoszą znaczące sukcesy. Dzięki współpracy z Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży w Olsztynie organizujemy każdego roku wyjazdy na turnusy edukacyjne. Ściśle współpracujemy z Instytutem Humanistycznym w PWSZ w Krośnie. Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach językowych, Dniach Języków Obcych oraz innych wydarzeniach lingwistycznych.

Współpracujemy również z instytutami językowymi z Krakowa oraz wyższymi uczelniami, na których nasi absolwenci podejmują studia, jeździmy na zajęcia językowe na Uniwersytet Rzeszowski.

Absolwenci klasy są przygotowani do kontynuacji nauki na kierunkach filologicznych, humanistycznych np. lingwistyka, translatoryka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, itp.