Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1bT - technik gazownictwa
Nazwa oddziału

 1bT - technik gazownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  fizyka ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik gazownictwa

Opis

1. TECHNIK GAZOWNICTWA to zawód umożliwiający podjęcie pracy zarówno w dużych koncernach naftowo-gazowniczych, ale również w małych zakładach instalacyjno – gazowniczych. Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska wymuszają zmiany instalacji grzewczych z węglowych na gazowe, co przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania wykwalifikowanych specjalistów, pracujących w zawodzie technik gazownictwa.
Po ukończeniu kształcenia będziesz przygotowany do pracy w przemyśle gazowniczym i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Klasa jest objęta patronatem przez Polską Spółkę Gazownictwa.

 

2. Informacje dodatkowe:

 

Możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe krajowe, a także zagraniczne, w ramach projektów ERASMUS +, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także możliwość uzyskania uprawnień energetycznych: urządzenia i sieci gazowe - grupa 3.

 

3. W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:


Kwalifikacja 1 - BUD.28  Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
Kwalifikacja 2 - BUD.29  Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych.

 

4. Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik gazownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

- budowy i eksploatacji sieci gazowych,
- naprawy i eksploatacji maszyn i urządzeń gazowniczych,
- opracowywania projektów instalacji gazowych,
- projektowania w programie komputerowym SolidEdge, ZWCAD i AutoCAD,
- wykonywania instalacji gazowych, cieplnych i sanitarnych.

5. Technik gazownictwa znajdzie zatrudnienie w:

- zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe, przy budowie instalacji do produkcji wodoru jako paliwa przyszłości,
- przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych i grzewczych,
- firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych oraz ciepłowniczych,
- jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
- administracjach budynków mieszkalnych,
- zakładach rzemieślniczych,
- biurach projektowych,
- własna działalność gospodarcza.

Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:
- na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw, Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej,
- w Karpackiej Uczelni Wyższej w Krośnie na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska,
- na innych wyższych uczelniach technicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy. Klasopracownia gazownictwa wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do nauki zawodu. Uczniowie zdobywają tu kluczowe umiejętności do pracy: zgrzewanie rur PE, montaż instalacji gazowych, przeprowadzenie prób szczelności.