Krosno
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Adres
ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 655 64
Fax
13 43 655 64
E-mail
sekretariat@zsp5.krosno.pl
Strona www
http://www.zsp5.krosno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 5 w KROŚNIE „ELEKTRYK” (Turaszówka) tworzą:

 1. III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
 2. Technikum nr 5 w Krośnie

Wg najbardziej prestiżowego rankingu szkół (wg Perspektyw oraz do 2012 również wg dziennika Rzeczpospolita):

 • 2019 - 1 miejsce w województwie (Ranking Maturalny)
 • 2018 - 6 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2017 - tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY, 2 miejsce w województwie
 • 2016 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2015 - 5 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2014 - 10 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2013 - tytuł SREBRNEJ SZKOŁY
 • 2012 - 7 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie
 • 2011 - 9 miejsce w Polsce, 3 miejsce w województwie

Zalety kształcenia w naszych szkołach:

 • szkoła przyjazna i bezpieczna dla uczniów,
 • miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna – nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie zawodowe, językowe, informatyczne, multimedialne, boiska, siłownia,
 • wysokie wyniki egzaminów maturalnych,
 • współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie-Przemyślu,
 • zajęcia Roku Zerowego AGH z fizyki, matematyki,
 • duży nacisk na naukę języków obcych poprzez projekt AISEC, jak i liczne kontakty z native speakerami i wymiany zagraniczne,
 • liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, sportowe, recytatorskie, dziennikarskie, fotograficzne, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, klub żeglarski, koło Honorowych Dawców Krwi,
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rejsy żeglarskie, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • stypendia naukowe i socjalne,
 • fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej,
 • pomoc pedagoga szkolnego oraz oligofrenopedagoga,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego: działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna (2 przedstawicieli), wolontariat, udział w akcjach charytatywnych np. Pola nadziei, Góra grosza, Szlachetna paczka, I Ty możesz zostać św. Mikołajem, opieka nad cmentarzem żydowskim w Krośnie,
 • wymiany międzynarodowe: wymiana z młodzieżą z Hattingen oraz z młodzieżą z Sárospatak z Węgier,
 • bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych,
 • nauka w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych i językowych,
 • nauczanie modułowe, które łączy cechy lekcji teoretycznej z zajęciami laboratoryjnymi,
 • możliwość zdobycia uprawnień SEP,
 • możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych w szkole.

Na początku roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzona została termomodernizacja budynków szkolnych: ocieplenie i rewitalizacja ścian zewnętrznych oraz wymiana instalacji CO

W 2017 r. oddane zostały do użytku:

 • boisko wielofunkcyjne ("Orlik" do piłki nożnej + boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, unihokeja),
 • zrewitalizowany stadion lekkoatletyczny z profesjonalną bieżnią, skoczniami i boiskiem piłkarskim z naturalną trawą oraz budynek magazynu i szatni sportowej.

Polecamy:

Oficjalny Fanpage

Wirtualny spacer po szkole


(Aktualizacja dn. 4.03.2019 r.)