Krosno
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika