Krosno
Zgłoszenie
Krosno - Szkoła Ponadgimnazjalna 2019 r.
 • Dane dziecka
 • Obwód
 • Preferencje
 • Gimnazjum
 • Kryteria uzupełniające
 • Inne dane
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane preferencje 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
   Oddziały:
   II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
   Oddziały:
   III Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
   Oddziały:
   VI Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
   Oddziały:
   Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
   Oddziały:
   Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
   Oddziały:
   Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
   Oddziały:
   Technikum Nr 5
   Oddziały:
   Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
   Oddziały:
   Technikum Nr 7
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
   Oddziały:
   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
   Oddziały:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Kryteria uzupełniające (różnicujące)

      Popraw następujące dane:
       Popraw następujące dane:

        Inne dane o kandydacie

        Popraw następujące dane:
         Popraw następujące dane:

          Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce / szkole pierwszego wyboru.

          Dopiero po złożeniu podania w placówce/ szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

          W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Dane te będą widoczne na następnym ekranie.

          Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

           
          Zapisz Anuluj
          Popraw następujące dane:

           • Dane dziecka
           • Obwód
           • Preferencje
           • Gimnazjum
           • Kryteria uzupełniające
           • Inne dane
           • Zakończ