logo nabor krosno
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 7 1fLO dwujęzyczny (e)

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1 d LO dzienn-język

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1TH - handlowiec
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 5 1TS - spedytor
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 1TM - przem. mody

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1b LO - hum.- artyst
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1c LO -jęz.-medialny
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1d LO - promedyczny
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1e LO - mundurowy

Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1TF - usł. fryzj.
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1TŻ -żyw. i usł.gast

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 5 1 W - wielozawodowa

Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1 A Technik mechanik
76 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1 D Tech. poj. sam.
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 G Tech. mechatr.

Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 1 wT - wiertnik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1 bT - gazownictwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1 gT - geolog
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1 LT - logistyk

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1 S - ślusarz

III Liceum Ogólnokształcące
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1bLO mat-geo
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1dLO human-prawn

Technikum Nr 5
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1aT elektryk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1bwT elektronik woj.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1dT automatyk

Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
42 miejsc(a) / wolne miejsca: 7 1Technik budownictwa
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1 Tech. arch. kraj.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1 Tech. renow. arch

Technikum Nr 7
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1 T.graf. i pol.cyfr
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 5 1 T.fot. i multimed

Powrót