logo nabor krosno
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1a LO dwujęzycz. hum-jęz
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1b LO mat-fiz akademicki
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1c LO politechniczny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1d LO promed z roz.fiz
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1e LO promed z roz.mat
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1f LO mat-geo
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1g LO promed biol-chem

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1a LO mat-fiz
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1b LO ekonom-geogr
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1c LO human-praw
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1d LO dzienn-język
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1e LO promedyczny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1f LO promed z mat

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
20 miejsc(a) / wolne miejsca: 20 1 TE - Technik ekonomista
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TH - Technik handlowiec
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TT - Technik obsługi turystycznej
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 THot - Technik hotelarstwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TS - Technik spedytor
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TM - Technik przemysłu mody

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1a LO - prawniczo-administracyjny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1b LO - artystyczno-medialny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1c LO - językowo-biznesowy
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1d LO - promedyczny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1e LO - mundurowy

Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TŻ - Technik żywienia i usług gastronomiczncych
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TTŻ - Technik technologii żywności
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 12 1 TF - Technik usług fryzjerskich
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 12 1 TA - Technik analityk
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 12 1 TC - Technik technologii chemicznej

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 K - kucharz
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 F - fryzjer
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 W - klasa wielozawodowa

Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 Technik mechanik
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1 Technik poj. sam.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik lot.sł.op.
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1 Technik mechatronik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik mechanik lotniczy

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Mechanik pojazdów samochodowych
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Mechatronik

VI Liceum Ogólnokształcące
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1r LO - rat.-obr.
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1k LO - bezp. wewn.

Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
20 miejsc(a) / wolne miejsca: 20 1wT - Technik wiertnik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1aT - Technik górnictwa otworowego
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1bT - Technik gazownictwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1gT - Technik geolog
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1LT - Technik logistyk

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 Sm - ślusarz

III Liceum Ogólnokształcące
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1a LO- językowa
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1b LO - mat-geo
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1d LO - human-prawn
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1e LO - mat-fiz z inf
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1f LO- medyczna

Technikum Nr 5
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 aT- Technik elektryk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 bT - Technik elektronik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 awT - Technik elektryk woj.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 bwT - Technik elektronik woj.
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1 cT - Technik informatyk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 dT - Technik automatyk

Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 Technik budownictwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik architektury krajobrazu
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik renowacji elementów architektury
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik geodeta

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Monter zab. i robót wyk. w bud.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Monter sieci i inst. sanit.

Technikum Nr 7
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik fotografii i multimediów
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Powrót