logo nabor krosno
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1aLO hum-prawniczy
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1bLO mat-fiz
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1cLO politechniczny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1dLO promed roz.fiz
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1eLO promed roz mat
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1fLO dwujęzyczny (e)
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1gLO promed bio-chem

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 a LO mat-fiz
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 b LO ekonom-geogr
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 c LO human-prawn
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 d LO dzienn-język
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 e LO promedyczny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 f LO promed z mat.

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1TE - ekonomista
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1TH - handlowiec
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1TT - obsł. turyst.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1TS - spedytor
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1TM - przem. mody

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1a LO - hum. - prawn
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1b LO - hum.- artyst
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1c LO -jęz.-medialny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1d LO - promedyczny
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1e LO - mundurowy

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 BK - krawiec
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 BS - sprzedawca

Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1TF - usł. fryzj.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1TŻ -żyw. i usł.gast
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TS - tech.szkła
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 TK - kelner

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1C - cukiernik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1K - kucharz
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1F - fryzjer
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1S - sprzedawca
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 W - wielozawodowa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 O -ope.urz.prz.szk

Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik automatyk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik mechanik
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1 Technik poj. sam.
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1Technik mechatronik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik mech.lotn.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik lot.sł. op

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Mech. poj. samoch.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Mechatronik

VI Liceum Ogólnokształcące
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1ro - ratown.-obr.
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 bw - bezp. wewn.

Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 wT - wiertnik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 aT - górn. otwor.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 bT - gazownictwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 dT - ochrona środ.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 gT - geolog
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1 LT - logistyk

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 M-monter syst.rur.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 S - ślusarz

III Liceum Ogólnokształcące
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1aLO językowa
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1bLO mat-geo
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1dLO human-prawn
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1eLO mat-fiz z inf.
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1fLO medyczna

Technikum Nr 5
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1aT elektryk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1bT elektronik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1awT elektryk woj.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1bwT elektronik woj.
46 miejsc(a) / wolne miejsca: 46 1cT informatyk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1dT automatyk

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1aBS elektryk
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1bBS elektronik

Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 30 1Technik budownictwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Tech. arch. kraj.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Tech. renow. arch
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1Tech. energ. odnaw.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Technik geodeta

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
18 miejsc(a) / wolne miejsca: 18 1 Monter robót wyk.
14 miejsc(a) / wolne miejsca: 14 1Betoniarz -Zbrojarz
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Monter urz. sanit.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 Murarz - Tynkarz

Technikum Nr 7
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 T.graf. i pol.cyfr
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 1 T.fot. i multimed

Powrót