logo nabor krosno
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1fLO dwujęz.ek-ling.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1 c LO human.-prawn.

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 5 1TE - ekonomista
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1TH - handlowiec
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 1TT - obsł. turyst.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1TS - spedytor
14 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1TM - przem. mody

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1d LO - med.-przyr.

Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1TF - usł. fryzjer
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1TŻ - żyw.i usł.gast

Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 1AT -Tech. mechanik
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1BT-Tech. poj. sam.
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1 C - Tech. poj.sam.

Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 1 wT - wiertnik
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1 bT - gazownictwo
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 1 dT - ochrona środ.
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 1 gT - geolog

Technikum Nr 6 im. Jana Sas - Zubrzyckiego
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 TBa - T. budownictwa
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1 TB -T. budownictwa
14 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1 TG - T. geodeta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 im. Jana Sas - Zubrzyckiego
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 1 ZSZ Mont.rob.wyk.
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 1 ZSZ Mont.urz.sanit

Technikum Nr 7
16 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 1T -Fototechnik

Powrót