logo nabor krosno
informator
naglowek
Aktualności
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 27-28 lipca można składać podania o przyjęcie do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać ze strony naboru (zakładka dokumenty). Kandydaci będą przyjmowani według kryteriów takich samych jak w rekrutacji podstawowej (według liczby punktów). Wraz z podaniem należy zanieść do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświaczenie o wynikach egzaminu. UWAGA- Rekrutacja prowadzona jest tylko do wymienionych szkół i oddziałów, które na dzień 26 lipca 2016 r. dysponują wolnymi miejscami. O wynikach rekrutacji można będzie dowiedzieć się wyłącznie w szkołach.