logo nabor krosno
informator
naglowek
Terminy
 Przebieg naboru na rok szkolny 2016/2017
15 lipiec 2016 godz. 10:00 - Wyniki kwalifikacji do oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych

Alfabetyczne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15.07.2016 r. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w szkołach. Indywidualnie wyniki można już sprawdzić w systemie po podaniu swojego (indywidualnego numeru identyfikacyjnego, który został nadany przy przyjmowaniu podania do szkoły). Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej wymaga przedłożenia oryginałów dokumentów.

25 lipiec 2016 godz. 15:00 - Składanie oryginałów dokumentów w szkołach ponadgimnazjalnych

Do 25.07.2016 r do godz. 15 szkoły ponadgimnazjalne przyjmują oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

26 lipiec 2016 godz. 14:00 - Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół i rekrutacji uzupełniającej

Do godz.14 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół oraz rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest dla kandydatów nieprzyjętych do wybranych przez siebie szkół.

27 lipiec 2016 godz. 08:00 - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

W dniach 27-28 lipca można składać podania o przyjęcie do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać ze strony naboru (zakładka dokumenty). Kandydaci będą przyjmowani według kryteriów takich samych jak w rekrutacji podstawowej (według liczby punktów). Wraz z podaniem należy zanieść do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu. UWAGA- Rekrutacja prowadzona jest tylko do wymienionych szkół i oddziałów, które na dzień 26 lipca 2016 r. dysponują wolnymi miejscami. O wynikach rekrutacji można będzie dowiedzieć się wyłącznie w szkołach.