logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
Nazwa oddziału I fl promedyczna
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Przedmioty rozszerzone Biologia
Chemia
Fizyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Biologia
  • Chemia
Opis Marzysz o tym, by ratować ludzkie życie, spędzać godziny nad mikroskopem, odkrywać nowe farmaceutyki, to koniecznie wybierz klasę o profilu biologiczno-chemicznym.
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie: biologiczną, chemiczną i fizyczną, które dają możliwość poszerzania wiedzy na drodze pracy doświadczalnej i eksperymentalnej.
Na tym kierunku kształcenia godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są na przedmioty kierunkowe: biologię i chemię.
Efektem tego jest udział uczniów w konkursach i olimpiadach biologicznych, chemicznych i ekologicznych organizowanych przez kuratoria oraz uczelnie wyższe, co daje możliwość uzyskania indeksu uczelni wyższej.
Organizowane są wycieczki przedmiotowe na ścieżki przyrodnicze, do ogrodów botanicznych, zoologicznych, oceanarium, zakładów chemicznych i rafinerii. Młodzież ma możliwość pisania prac badawczych, poznania zasad pracy chemika – analityka i badacza, rozwijając zagadnienia współczesnej biologii i chemii oraz kształtując świadomość prozdrowotną. Ponadto uczniowie poznają zasady właściwej gospodarki i wykorzystania surowców naturalnych.

Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach:
- medycyna, farmacja, analityka medyczna, inżynieria dentystyczna,
- biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów,
- ochrona i inżynieria środowiska,
- kosmetologia i fizjoterapia,
- inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, analityka chemiczna.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót