logo nabor krosno
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału I bl mat-geogr.
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Geografia
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Matematyka
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny
Opis Jeśli chciałbyś podjąć w przyszłości studia na kierunkach ekonomicznych, socjologicznych, geograficznych czy matematycznych lub jeśli są Ci bliskie sprawy ekologii to na pewno Twoje oczekiwania spełni klasa matematyczno-geograficzna, w której spotkasz się z rozszerzoną geografią, matematyką i wiedzą o społeczeństwie.
Zespół nauczycieli uczących w tej klasie współpracuje z Dyrekcją Lasów Państwowych, Parków Krajobrazowych, Magurskim Parkiem Narodowym, Uniwersytetem Rzeszowskim m.in. przy organizowaniu konkursów ekologicznych, geograficznych, Dni Ziemi, warsztatów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz imprez ekologicznych.
Corocznie uczniowie przygotowywani przez nauczycieli geografii zajmują wysokie lokaty w Olimpiadzie Geograficznej, i innych konkursach, co ułatwia im start na wyższe uczelnie. W konkursie „Czysty las” zespół uczniów z naszej szkoły uzyskał 3 lokatę w kraju.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót