logo nabor krosno
informator
Język łaciński Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału 1D promed roz.fizyka
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Język łaciński (nieobowiązkowy)
Objaśnienia do języków obcych Nauka języków obcych odbywa się w ramach lektoratów międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Wybór poziomu nauczania j. angielskiego odbywa się na podstawie wyników testu kwalifikującego. W trakcie nauki istnieje możliwość zmiany poziomu na bardziej lub mniej zaawansowany.
Nauka języka łacińskiego (nieobowiązkowego) realizowana jest od klasy drugiej.

Przedmioty rozszerzone Biologia
Chemia
Fizyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka
Opis Klasa o kierunku promedycznym przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii,
fizyki i astronomii. Przygotowanie biologiczno - chemiczno - fizyczne jest dla tych uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Do dyspozycji uczniów tej klasy oddajemy trzy świetnie wyposażone klasopracownie: biologiczną, chemiczną
i fizyczną – z odrębną częścią laboratoryjno-doświadczalną. Uczniowie mogą uczestniczyć w: wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych organizowanych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii organizowanych przez Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej.

Absolwenci klasy promedycznej najczęściej wybierają takie kierunki studiów jak: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria.

Ponadto, kierunek ten przygotowuje do startu w takich m.in. olimpiadach jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót