logo nabor krosno
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (podstawowy) Język francuski (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału 1 C politechniczny
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Nauka języków obcych odbywa się w ramach lektoratów międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Wybór poziomu nauczania j. angielskiego odbywa się na podstawie wyników testu kwalifikującego. W trakcie nauki istnieje możliwość zmiany poziomu na bardziej lub mniej zaawansowany.
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Fizyka
Informatyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny
Opis Klasa o kierunku politechnicznym skupia uczniów o zainteresowaniach naukami ścisłymi oraz informatyką, do których dyspozycji oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: fizyczną, chemiczną i informatyczną. Uczniowie klasy politechnicznej uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Mają również możliwość udziału w zajęciach roku zerowego AGH.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka, fizyka i astronomia, dodatkowe godziny informatyki oraz chemii w stosunku do ramowego programu nauczania.

Absolwenci tej klasy to najczęściej studenci kierunków inżynieryjnych na AGH, Politechnice Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej i Śląskiej.

Ponadto, klasa o kierunku politechnicznym przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadach z przedmiotów ścisłych oraz informatyki.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót