logo nabor krosno
informator
Język łaciński Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język hiszpański (podstawowy) Język francuski (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału 1 A proprawniczy
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język łaciński (nieobowiązkowy)
Objaśnienia do języków obcych Nauka języków obcych odbywa się w ramach lektoratów międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Wybór poziomu nauczania j. angielskiego odbywa się na podstawie wyników testu kwalifikującego. W trakcie nauki istnieje możliwość zmiany poziomu na bardziej lub mniej zaawansowany.
Nauka języka łacińskiego (nieobowiązkowego) realizowana jest od klasy drugiej.
Przedmioty rozszerzone Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Historia
  • WOS
  • Język obcy nowożytny
Opis Kierunek proprawniczy umożliwia poznanie:
- mechanizmów i instytucji życia publicznego w skali: lokalnej, krajowej i globalnej,
- wartości będących fundamentem wspólnej demokracji,
- systemów prawnych i funkcjonowania państwa prawa w aspekcie cywilnym, prawnym, administracyjnym, procesów globalnych i integracji europejskiej w zakresie szans i zagrożeń,
- zjawisk i procesów historycznych odnoszących się do dziejów ojczystych na tle historii powszechnej,przemian cywilizacyjnych.

Klasa o kierunku proprawniczym przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie mają możliwość brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych: kółkach przedmiotowych, warsztatach maturalnych. Organizowane są wyjścia na lekcje muzealne, naukowe, wystawy – w ramach współpracy z Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Cyklicznie organizowane są także wyjścia na rozprawy sądowe i lekcje w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Utrzymywana jest współpraca z władzami samorządowymi, czego rezultatem są Lekcje Samorządowe organizowane corocznie. Uczniowie kierunku proprawniczego biorą udział w przygotowaniu prawyborów parlamentarnych i prezydenckich; biorą udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Absolwenci klasy proprawniczej wybierają najczęściej jako kierunek studiów: prawo, prawo i administrację, historię, politologię, stosunki międzynarodowe, europeistykę, psychologię, socjologię, architekturę.

Ponadto, klasa o kierunku proprawniczym przygotowuje uczniów do startu w takich m. in. olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkurs „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót