logo nabor krosno
informator
Język angielski (kontynuacja) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy)
1 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału 1 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Liczba miejsc 13
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Zawody Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Przedmioty rozszerzone Chemia
Matematyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Zajęcia techniczne
  • Chemia
  • Informatyka
  • Plastyka
Opis Opis TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ – to zawód, utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji
i informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie, nie tylko w Polsce, ale także
w krajach Unii Europejskiej.
W procesie kształcenia uczniowie nabędą umiejętności w projektowaniu wszelkiego rodzaju ulotek, folderów, wizytówek, raportów, katalogów, plakatów, banerów, billboardów, stron internetowych, animacji, efektów specjalnych, albumów, czasopism, broszur i książek oraz umiejętności profesjonalnego poruszania się w nowych mediach.
Nauczą się obsługiwać takie programy, jak: Corel Draw (grafika wektorowa), Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe InDesign (skład tekstu), Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF), Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW), Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW), Adobe Premiere (montaż filmów).
W zawodzie wyróżnia się następujące kwalifikacje:
AU. 54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
AU. 55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, absolwent otrzymuje tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej.
Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał do podjęcia pracy w: przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, agencjach reklamowo - wydawniczych, studiach fotografii cyfrowej.

Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń skórnych oraz alergii dróg oddechowych, daltonizm. O zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

WAŻNE !
Przy kwalifikacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki oraz za dwie najlepsze oceny uzyskane z języka obcego, plastyki, informatyki, zajęć technicznych, chemii.
Powrót