logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
1 TC - Technik technologii chemicznej
Nazwa oddziału 1 TC - Technik technologii chemicznej
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Poziom nauczania języka obcego będzie dostosowany do poziomu klasy, na podstawie przeprowadzonego badania wyników nauczania z zakresu gimnazjum.
Zawody Technik technologii chemicznej
Przedmioty rozszerzone Chemia
Język angielski
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Biologia
  • WOS
Opis Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ z innowacją pedagogiczną – PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW NATURALNYCH przygotowuje do pracy w przemyśle:
• petrochemicznym, sodowym
• kwasu siarkowego
• nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych
• włókien sztucznych
• farmaceutycznym, kosmetycznym
• środków pomocniczych – środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.
• gumowym
• przetwórstwa tworzyw sztucznych
• przetwórstwa farb i lakierów.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do:
• wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych
• obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
• organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego
• wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Udział w zajęciach innowacyjnych PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW NATURALNYCH pozwoli uczniowi poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie technologii produkcji tworzyw sztucznych, produkcji kosmetyków, środków zapachowych i środków czystości. Uczeń dowie się, jakie są składniki tworzyw sztucznych, opakowań i włókien, kosmetyków. Nauczy się tworzyć własne indywidualne ekokosmetyki, odkryje moc aromaterapii i ziołolecznictwa.
Uczniowie będą brać udział w zajęciach w profesjonalnych laboratoriach syntez chemicznych. Uczniowie odbywają też miesięczne praktyki zawodowe w laboratoriach firm: . Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, eKrosno.pl, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Splast, Tarkett, AAglob, Celfast,

Program nauczania obejmuje:
- przedmioty ogólnokształcące
- naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki
- przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski
- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
- przedmioty zawodowe
- praktyki zawodowe (w klasie II 4 tygodnie).

Tytuł Technika technologii chemicznej absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
• AU.08. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
• AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, ratownictwo medyczne i inne.

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik technologi chemicznej. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Powrót