logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
1 TA/TF - technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału 1 TA/TF - technik usług fryzjerskich
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Poziom nauczania języka obcego będzie dostosowany do poziomu klasy, na podstawie przeprowadzonego badania wyników nauczania z zakresu gimnazjum.
Zawody Technik usług fryzjerskich
Przedmioty rozszerzone Chemia
Język angielski
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Biologia
  • Plastyka
Opis Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH z innowacją pedagogiczną – STYLIZACJE REKLAMOWE I KREATOR WIZERUNKU ORAZ KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA przygotowuje do pracy w profesjonalnych salonach fryzjerskich, studiach stylizacji fryzur, agencjach mody i reklamy, charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: technologii fryzjerskiej, stylizacji, higieny, chemii kosmetycznej, jak również prowadzenia działalności usługowej. Uczą się nie tylko wykonywania fryzur, ale również nabywają umiejętności zdobienia paznokci, wykonywania makijażu, pielęgnacji cery oraz kreowania wizerunku. Uczeń korzystając z zajęć innowacyjnych uczy się dokonywać metamorfozy klienta, metod wizualizacji wizerunku, podstaw tworzenia spotów reklamowych i różnorodnych form autoprezentacji. Rozszerza umiejętności, zdolności i zainteresowania artystyczne.
Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonych szkolnych pracowniach. Uczniowie odbywają też miesięczne praktyki zawodowe w uznanych salonach fryzjerskich. Doskonalenie zawodowe odbywa się również poprzez udział uczniów w pokazach i konkursach organizowanych przez szkołę oraz środowiska branżowe.

Program nauczania obejmuje:
- przedmioty ogólnokształcące,
- naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki
- przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski
- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
- przedmioty zawodowe
- praktyki zawodowe (w klasie II 4 tygodnie).

W trakcie nauki w szkole można zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe np. kursy: kreatywne techniki strzyżenia, wizaż i stylizacja paznokci, techniki makijażu oraz obsługi kas fiskalnych poświadczone zaświadczeniem o ich ukończeniu.

Tytuł Technika usług fryzjerskich absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
• AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
• AU.26. Projektowanie fryzur.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach kosmetologia nowoczesna, fryzjerstwo i stylizacja, marketing i reklama i inne.

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Powrót