logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
1 TŻ/TTŻ - technik technologii żywności
Nazwa oddziału 1 TŻ/TTŻ - technik technologii żywności
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Poziom nauczania języka obcego będzie dostosowany do poziomu klasy, na podstawie przeprowadzonego badania wyników nauczania z zakresu gimnazjum.
Zawody Technik technologii żywności
Przedmioty rozszerzone Biologia
Język angielski
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Biologia
  • Plastyka
Opis Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI – CUKIERNIK z innowacją pedagogiczną TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW przygotowuje do pracy w: zakładach gastronomiczno-handlowych, cukierniach, kawiarniach, restauracjach, hotelach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno – epidemiologicznych).
Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą.

Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzaniem artykułów spożywczych: koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych, mięsnych, zbożowych, mrożonych owoców i warzyw oraz wyrobów kulinarnych. Opracowuje receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych. Umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia to obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej, nadzorowanie produkcji, sporządzanie i dekorowanie gotowych wyrobów cukierniczych.

Program nauczania obejmuje:
- przedmioty ogólnokształcące
- naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki
- przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski
- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
- przedmioty zawodowe
- praktyki zawodowe (w klasie II 4 tygodnie)

Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny, kelnerski oraz obsługi kas fiskalnych pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniem.

Tytuł Technika technologii żywności absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo inne.

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik technologii żywności. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Powrót