logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
1 TŻ/TTŻ - technik żywienia i usług gastronomiczncych
Nazwa oddziału 1 TŻ/TTŻ - technik żywienia i usług gastronomiczncych
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Poziom nauczania języka obcego będzie dostosowany do poziomu klasy, na podstawie przeprowadzonego badania wyników nauczania z zakresu gimnazjum.
Zawody Technik żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty rozszerzone Biologia
Język angielski
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Biologia
  • Plastyka
Opis Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacją pedagogiczną ŻYWIENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH / CATERING DIETETYCZNY przygotowuje do pracy w:
• zakładach żywienia zbiorowego: stołówki, restauracje, bary, kawiarnie
• instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia - sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale
• organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności oraz placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach, pensjonatach, domach wczasowych itp.

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych w hotelach, agroturystyce, itp.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, sporządzaniem i wydawaniem potraw i napojów, planowaniem i oceną żywienia, kompleksową obsługą przyjęć i imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobędzie umiejętności: kompleksowego i profesjonalnego organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych, projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych, organizowania i nadzorowania pracy personelu przy obsłudze imprez gastronomicznych, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.

Zajęcia praktyczne organizuje szkoła w nowoczesnych pracowniach szkolnych, a także restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem nauczyciela.

Program nauczania obejmuje:
- przedmioty ogólnokształcące
- naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki
- przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski
- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
- przedmioty zawodowe
- praktyki zawodowe (w klasie II 4 tygodnie)
Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny, kelnerski oraz obsługi kas fiskalnych pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniem.

Tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo i inne.

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Powrót