logo nabor krosno
informator
Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału 1 K/W - kucharz
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Zawody Kucharz
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Biologia
  • Zajęcia techniczne
  • Plastyka
Opis KUCHARZ

W trakcie nauki uczeń zdobędzie umiejętności:
• przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
• stosowania receptur gastronomicznych
• układania i oceny jadłospisów
• organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
• współpracy w zespole
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• planowania i kalkulowania kosztów produkcji
• wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw.

Uczniowie uczący się w zawodach gastronomicznych mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:

Innowacja
KREATYWNY GASTRONOM

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz. Głównym jej celem jest umożliwienie młodzieży zdobycia wiadomości i umiejętności z zakresu kelnerstwa – barmaństwa – baristyki.

Uczniowie w czasie zajęć uczą się:
• nakrywania stołu, serwowania potraw i napojów oraz obsługi gości w restauracji
• sporządzania koktajli
• obsługi ekspresu i przygotowywania różnych rodzajów kaw
• współpracy w zespole
• komunikacji interpersonalnej
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

Wszystkie podjęte działania zagwarantują uczniom wysoki poziom kształcenia i zwiększą możliwość znalezienia zatrudnienia. Współczesna gastronomia jest branżą ciągle rozwijającą się i oczekującą od pracowników szerokiego wachlarza umiejętności. Jest to szczególnie istotne w mniejszych zakładach gastronomicznych, gdzie od pracownika wymaga się szerokiego zakresu kwalifikacji. Innowacja zapewnia zdobycie wiadomości i przygotowania zawodowego wychodzących poza ramy obowiązującego programu nauczania.

Zajęcia praktyczne organizuje szkoła we własnych pracowniach szkolnych, a także restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem nauczyciela.

Możliwości zatrudnienia: wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy, restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne.

Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, który przeprowadzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie kucharz.
Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Powrót