logo nabor krosno
informator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Adres ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon (0-13) 43 223 19
Fax (0-13) 43 689 48
E-mail zsp2krosno@gmail.com
Strona WWW http://www.zsp2krosno.pl
Opis Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła z 50- letnią tradycją i licznymi osiągnięciami edukacyjnymi zarówno na szczeblu krajowym jak i światowym. Szkoła dostosowuje swoją ofertę edukacyjną wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i uwzględniając zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w wyuczonych zawodach lub kontynuować naukę na studiach. Bez problemu znajdują zatrudnienie w kraju i za granicą. Są również dobrze przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Aktualnie w skład ZSP Nr 2 wchodzą szkoły: Technikum Nr 2 (4- letnie) i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 (3- letnia).

Oferta edukacyjna

Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara

• Technik Analityk – Kryminologia i analiza kryminalna
• Technik Technologii Chemicznej – Technologia kosmetyków naturalnych / Produkcja tworzyw sztucznych
• Technik Usług Fryzjerskich – Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku / Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – Żywienie służb mundurowych/ Catering dietetyczny
• Technik Technologii Żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara

• Kucharz z innowacją pedagogiczną – Kreatywny gastronom
• Fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kreator wizerunku
a także
w klasie wielozawodowej: cukiernik, piekarz, krawiec, sprzedawca, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik – jubiler, cieśla, tapicer, drukarz, wędliniarz, ogrodnik, zegarmistrz, optyk – mechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter izolacji przemysłowych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

Ukończenie technikum daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracę w zawodzie. Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w formie egzaminów z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika.

Ukończenie szkoły branżowej i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego dla pracowników młodocianych umożliwia podjęcie pracy lub kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: kucharz, fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Uczniowie naszej szkoły doskonalą swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych i na zajęciach u pracodawców. Poza tym w ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole mają oni możliwość:
• uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”

• bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich zakończeniu)
• uczestniczyć w odpłatnych praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. (więcej na www.zsp2krosno.pl)

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także zagranicznych w ramach projektów :
„Międzynarodowy dialog zawodowy” (Sewilla w Hiszpanii)
„Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe – staże zagraniczne” (Hiszpania, Włochy, Portugalia)
„Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji”
„Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”
Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/
Oficjalna strona projektów Erasmus+ - http://projekty.zspnr2krosnoerasmus.eu/
Od kilku lat, szkoła współpracuje także ze szkołą na Słowacji w Preszowie oraz szkołą z Czech w Uherskie Hradiste.

W celu podniesienia efektywności kształcenia nasza szkoła współpracuje z:

• wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą

• Zakładami pracy: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Czesława Kosiek Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia – Kiełtyka, Cukiernia – Jagusia, Cukiernia – Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody – Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki.

• Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie
• Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
• Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych
• Urzędem Miasta Krosna
• Młodzieżową Radą Miasta Krosna.

Młodzież naszej szkoły, oprócz doskonalenia zawodowego, ma również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań uczestnicząc w różnych dodatkowych zajęciach:
• Koła zainteresowań: kosmetyczne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie
• Zajęcia z innowacji pedagogicznych: Kreatywny gastronom, Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku; Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca; Twórca i dekorator mini deserów; Żywienie służb mundurowych; Catering dietetyczny; Technologia kosmetyków naturalnych; Produkcja tworzyw sztucznych; Kryminologia i analiza kryminalna
• SKS
• Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
• Szkolne Koło PCK
• Zespół Muzyczny Admiratio
• Szkolny Wolontariat Misyjny
• Koło Europejskie
• Szkolny Klub Wolontariusza
• Klub Historyczny AK
• Samorząd Uczniowski
• Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
• Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.
• Zajęcia w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej
• Zajęcia w pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Szkoła zapewnia uczniom odpowiednią bazę dydaktyczną. Młodzież kształci kompetencje zawodowe w specjalistycznych pracowniach: gastronomicznych, obsługi konsumenta, fryzjerskich, wizażu. Sprawność sportową rozwija ćwicząc na pełnometrażowej sali gimnastycznej, siłowni, basenie, lodowisku.

Poza tym szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z:
• pomocy pedagoga, oligofrenopedagoga czy doradcy zawodowego
• gabinetu przedmedycznej opieki zdrowotnej
• gabinetu dentystycznego
• Bursy Międzyszkolnej z całodobowym wyżywieniem
• bezpłatnych podręczników, w które doskonale wyposażona jest szkolna biblioteka
• dofinansowania do biletów miesięcznych

Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia za wyniki w nauce:
• Prezesa Rady Ministrów
• Semper in altum
• Stypendium Młodego Zawodowca

Osiągnięcia zawodowe i sukcesy naszych uczniów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
• 2018 r. – Wojewódzki Turniej „ Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik” – Krosno – I miejsce
• 2017 r. - Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod hasłem ,,Wenecka noc, wenecki bal’’ – Tarnobrzeg – III miejsce
• 2017 r. – Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski w Warszawie pod hasłem Geometryczne eksplozje” – Warszawa – wyróżnienie
• 2017 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ Krosno pod hasłem „Geometryczne fantazje” – Krosno – III miejsce
• 2017 r. – Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - wyróżnienie
• 2017 r. – Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej - wyróżnienie
• 2017 r. - XXIII Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2017″ - Krosno – I wyróżnienie
• 2017 r. – „Studencka bomba witaminowa” PWSZ Krosno – III miejsce
• 2017 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik – Krosno – II miejsce
• 2017 r. –„Poszukiwacze zaginionych baterii" konkurs organizowany przez UM Krosno – I miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
• 2016 r. – V Międzyszkolny Konkurs Szkół Gastronomicznych „Kreatywny Kucharz” – Tarnobrzeg – wyróżnienie
• 2016 r. – Konkurs Międzynarodowy „Desery w nowoczesnej odsłonie” – Sanok – I miejsce
• 2016r. – Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich pod hasłem ,,Nowoczesna wizja fryzury kobiecej’’ – Trzciana – I miejsce, wyróżnienie
• 2016 r. Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ pod hasłem ,,Wieczorowa fantazja’’ – Krosno – I miejsce
• 2016 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – II i III miejsce
• 2015 r. – Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ pod hasłem ,,Hiszpańska awangarda’’ – Krosno – wyróżnienie
• 2015 r. –Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” – Krosno – I miejsce
• 2015 r. Konkurs z zakresu BHP - Prawnej Ochrony Pracy oraz Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle uczennica szkoły w Warszawie zdobyła – I miejsce
• Corocznie SKHDK zajmuje czołowe miejsca pod względem ilości oddanej krwi, a uczniowie otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej

Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną. Zdecydowana większość kadry szkoły to nauczyciele dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i od wielu lat współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.
Szkoły
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Powrót