logo nabor krosno
informator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika
Adres ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon 13 4321681
Fax 13 4321681
E-mail szkola@zspg1.krosno.pl
Strona WWW http://www.zsp1.fc.pl
Opis „SZCZEPANIK” - szkoła z pasją

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to najstarsza szkoła średnia w Krośnie i najstarsza szkoła zawodowa w regionie krośnieńskim. Jest spadkobiercą tradycji Szkoły Tkackiej, której historia sięga 1888 roku. W 2013 roku obchodziliśmy 125-lecie jej powstania. Od ponad 40 lat patronem szkoły jest Jan Szczepanik - wielki wynalazca, prekursor kolorowej kinematografii i telewizji, jeden z najbardziej sławnych mieszkańców Krosna.

W naszym Zespole Szkół kształci się obecnie 747 uczniów w 27 oddziałach, w tym 330 w Technikum, 417 w Liceum Ogólnokształcącym.
W szkole pracuje 70-cio osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, wśród których 55 to nauczyciele dyplomowani, 35 to egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele doskonalą i poszerzają swoje kompetencje na studiach podyplomowych, kursach, pracując razem z uczniami w wielu programach edukacyjnych.

Nasza oferta to:
>> V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Szczepanika
Kandydatom proponujemy wybór jednego z pięciu profilów:
• humanistyczno-prawniczy
• humanistyczno-artystyczny
• językowo-medialny
• promedyczny
• mundurowy.
Niezależnie od wybranego profilu, każdy uczeń w zależności od indywidualnych zainteresowań będzie mógł wybrać dwa lub trzy przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym w formie fakultetów realizowanych od drugiej klasy.

>> TECHNIKUM Nr 1 im. Jana Szczepanika kształci w zawodach:
• technik ekonomista
• technik handlowiec
• technik obsługi turystycznej
• technik spedytor
• technik przemysłu mody

>> BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika rozpocznie kształcenie w zawodach:
• krawiec
• sprzedawca

>> Dbamy o wysoki poziom szkoły:
• nasi absolwenci uzyskują wyniki egzaminu maturalnego wyższe niż średnia w województwie
• uczniowie uzyskują liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach
• mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe, w szczególności do biologii, chemii, fizyki, matematyki
• dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych dla działu odzieżowego, w tym pracownią dla komputerowego wspomagania procesów produkcji odzieży
• dysponujemy pięcioma pracowniami komputerowymi (16 - 25 stanowisk każda) ze stałym łączem internetowym, w tym zawodowymi pracowniami komputerowymi dla kierunku ekonomicznego i handlowego, obsługi turystycznej i spedycji
• posiadamy nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do 10 stanowisk komputerowych ze stałym połączeniem internetowym, wyposażonych w skanery, odtwarzacze DVD, nagrywarki, drukarki, programy multimedialne; zbiory biblioteczne udostępniamy elektronicznie; centrum jest oceniane jako jedno z najlepszych w Krośnie
• na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codziennej praktyki szkolnej; prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny, wprowadzamy elementy e-learningu - kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE
• prowadzimy należącą do najlepszych w województwie szkolną stronę internetową, która w ostatnich latach kilkakrotnie zajmowała czołowe miejsca w województwie podkarpackim w konkursie "Witryna internetowa mojej szkoły"
• organizujemy praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce i za granicą
• dysponujemy wielostanowiskowym wygodnym parkingiem.

>> Troszczymy się o rozwój fizyczny młodzieży:
• dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną w hali o pow. 800 m2 (sala sportowa, siłownia, stoły do tenisa, bilard)
• posiadamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis) i siłownię zewnętrzną
• prowadzimy zajęcia SKS-u w kilku dyscyplinach sportów drużynowych
• organizujemy zajęcia na basenie oraz lodowisku
• uczniowie na terenie szkoły są objęci codzienną opieką szkolnej pielęgniarki.

>> Rozwijamy zainteresowania i inicjatywy uczniów:
• przedstawiamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych - aktywnie w ponad 50 grupach zajęć pracuje ponad połowa uczniów; działają m. in. koła i zespoły: matematyczne, polonistyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, języka francuskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, ekonomiczno-informatyczne, przedsiębiorczości, bibliotekarskie, informatyczne (grafika komputerowa), multimedialne, modelek, rękodzieła artystycznego, filmowe, teatralne, sportowe (aerobik, unihokej, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, szachy), strzeleckie; działają warsztaty plastyczne, chór szkolny, kabaret SSOK
• współpracujemy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie w ramach edukacji klas prawniczych oraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach edukacji klas mundurowych
• organizujemy konkursy, zawody szkolne i międzyszkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla gimnazjalistów ("Kreator mody", Konkurs Wiedzy o Janie Szczepaniku, "Master Junior of English", Podkarpacki Konkurs Turystyczny, sportowe). Nasi uczniowie systematycznie biorą udział w konkursach, zawodach, olimpiadach i odnoszą znaczące sukcesy,
• organizujemy całodniowe imprezy: Święto Patrona Szkoły, Dzień Języków Obcych, Dzień Zawodowca, a także barwne otrzęsiny, jasełka, koncerty, wystawy, pokazy mody,
• zespół teatralno-kabaretowy SSOK występuje w przeglądach artystycznych odnosząc systematycznie od 2006 roku sukcesy w wielu konkursach, np. podczas Przeglądów Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "BLAGA " (I miejsce w 2016 roku), "O złotą beczkę śmiechu" w Lubaczowie w 2016r., I miejsce w wojewódzkim przeglądzie zespołów artystycznych w Dębicy w 2011 r.; prezentuje swój repertuar nie tylko krośnieńskiej publiczności, ale także wystąpił w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie
• uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych; za tę działalność szkoła została odznaczona lazaretańskim medalem "Humanitaetsmadaille 1. Klasse" przyznanym przez Corps Saint Lazare International z siedzibą w Wiedniu i została w 2014 i 2015 laureatem konkursu „Zasłużony dla wolontariatu”
• aktywnie działa szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi,
• coroczne uczniowie uczestniczą w programie "Dzień przedsiębiorczości" przygotowującym młodzież do wyboru drogi zawodowej, ścieżki edukacyjnej,
• od 2008 r. posiadamy certyfikat jakości "Szkoła przedsiębiorczości", od 2011 r. Certyfikat Enter Your Future, od 2013 r. Certyfikat Kluczowych Kompetencji w Zakresie Wykorzystania Technologii Informacyjnej, od 2014 certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła", od 2014 "Wiarygodna Szkoła"
• nasi uczniowie uzyskują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

>> Prowadzimy szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi:
• Współpracujemy ze szkołą w Mettlach-Orscholz w Niemczech; w 2016 roku nasi uczniowie uczestniczyli w trójnarodowym spotkaniu bożonarodzeniowym w Spohns Haus w miejscowości Gersheim w kraju związkowym Saarland w Niemczech - Trinationale Weihnachtswoche.
• W ramach projektu „Po doświadczenie na europejski rynek pracy!” współpracujemy z VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech oraz Stredną odborną školą podnikania w Prešovie na Słowacji. Efektem tej współpracy jest realizacja zagranicznych praktyk zawodowych uczniów.
• Realizowaliśmy trzy projekty w ramach akcji Comenius, ostatnio pn. Lights ... Camera ... ACTION! we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Szkocji i Słowenii (poprzednie projekty: "Transmission: a Coursebook for Fashion schools” ze szkołami z Holandii, Szkocji, Węgier, Litwy i Słowacji, "Choral Music and Poetry" we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji i Szkocji).
• Uczestniczyliśmy w słowacko-polskim projekcie sportowym w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg III.
• W ramach współpracy z organizacją AIESEC zagraniczni studenci z Chin, Gruzji, Rumunii, Wietnamu, Tunezji prowadzili w języku angielskim zajęcia w naszej szkole.

>> Realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską mające na celu wzbogacenie wyposażenia szkoły, podniesienie poziomu i uatrakcyjnienie zajęć:
• od roku 2016 realizujemy projekt „Po doświadczenie na europejski rynek pracy” w ramach, którego uczniowie technikum odbędą praktyki zawodowe w Niemczech i Słowacji
• od roku 2016 uczestniczymy w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” w ramach, którego uczniowie odbędą kursy: języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy, operatora wózków jezdniowych
• uczestniczymy w projekcie „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” w ramach, którego uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych „Zdrowie i aktywność fizyczna pod kontrolą”.
• w ramach edukacji ekonomicznej uczniowie uczestniczą w projekcie "Przedsiębiorczość w praktyce". Projekt pilotowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie we współpracy z Oddziałem ZUS, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Oddziałem NBP i Izbą Skarbową.
• w ostatnich latach realizowaliśmy projekty: "Podkarpacie stawia na zawodowców", "Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1 w Krośnie", "Szkoła Kluczowych Kompetencji"
• aplikujemy o udział w kolejnych projektach.
Szkoły
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika
Powrót