logo nabor krosno
informator
Adres ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
Telefon 13 43 688 21
Fax 13 43 224 73
E-mail zespol@cku.krosno.pl
Strona WWW http://zespol.cku.krosno.pl
Opis Technikum Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Krośnie. Jesteśmy szkołą nowoczesną, idącą z duchem czasu, ciągle rozwijającą się, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom współczesności. Nasza placówka od ponad 40 lat z powodzeniem funkcjonuje nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia.

Kształcimy w atrakcyjnych i potrzebnych w obecnych czasach zawodach takich jak: technik grafiki i poligrafii cyfrowej i tehnik fotografii i multimediów, po ukończeniu, których absolwenci bez trudu otrzymują pracę, bowiem spełniają oczekiwania rynku pracy. Każdy uczeń, przez cały cykl kształcenia, wypożycza bezpłatnie komplet podręczników do kształcenia ogólnego i zawodowego.
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie uczestniczy od listopada 2016 roku w projekcie "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu poprawę jakości kształcenia i zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie.
Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, ZSKU prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej. Od kilku lat w naszej placówce działa Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość, prowadzący innowacyjną formę kształcenia tzn. e-learning oraz kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE. Dzięki temu znaczna część uczniów może zdobywać wiedzę w domu, przez Internet, mając dostęp do nauczycieli danych przedmiotów i materiałów dydaktycznych.

Dysponujemy bogatą bazą nowoczesnych pracowni komputerowych ze stałym łączem internetowym, biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny dostęp do Internetu. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale, takie jak: studio fotograficzne, pracownia drukowania cyfrowego.

Aby lepiej przygotować naszych uczniów do zdania egzaminu maturalnego i zawodowego, organizowane są bezpłatne konsultacje, z wybranych przez nich przedmiotów maturalnych i zawodowych. Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu
którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające mu drogę na studia. W trakcie 4-letniej nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Po zakończeniu nauki i zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom i tytuł technika.
Dodatkowe informacje Sukces w rankingu "Perspektywy 2015"
10 powodów, dla których warto się uczyć w ZSKU
Historia szkoły
Kształcenie na odległość
Opis kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Opis kierunku technik fotografii i multimediów
Dojazd Szkoła znajduje się w dobrej lokalizacji. W lini prostej od dworca PKS i PKP do ZSKU w Krośnie jest ok. 350 m. W pobliżu szkoły znajduje się przystanek MKS i PKS.
Historia szkoły Technikum Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Historia szkoły zaczyna się od 1 września 1975 roku, kiedy powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.

Początkowa działalność CKU skupiała się na edukacji osób dorosłych głownie na kierunkach technicznych. Przez okres funkcjonowania szkoły zmieniała się jej struktura organizacyjna, jak również powstawały nowe kierunki kształcenia w tym również dla młodzieży i tak:.
• w 1992 roku powstało Liceum Ekonomiczne dla młodzieży,
• w 1993 roku powstała Szkoła Policealna dla młodzieży,
• w 1995 roku powstało IV Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży.
• w 1999 roku powstało Liceum Techniczne dla młodzieży
• w 2001 roku powstało Liceum Profilowane i Technikum dla młodzieży

W 2004 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało przekształcone w Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, w którego strukturach jest:
• Technikum Nr 7 dla młodzieży,
• Szkoła Policealna dla młodzieży Nr 1,
• IV Liceum Ogólnokształcące,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie aktywnie uczestniczy we wdrażaniu nowoczesnych form kształcenia takich jak kształcenie modułowe i kształcenie na odległość. W 2006 roku powstał Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość (ROKNO).Kształcenie na odległość wspomaga proces kształcenia, służy uczniom, a w szczególności uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym również niepełnosprawnym. Z kursów tworzonych na platformie MOODLE uczniowie mogą w dowolnym czasie i tempie poszerzać swoje wiadomości zdobyte na lekcjach. Pozwalają również lepiej przygotować się do egzaminów zewnętrznych.
Koła zainteresowań - fotograficzne
- muzyczne,
- artystyczno - literackie,
- tworzenia stron www
- bibliotekarsko-dziennikarskie
- matematyczne
- chemiczne
- Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi
- Szkolne Koło Wolontariatu
Kontakty zagraniczne Uczniowie technikum uczestniczyli w wymianach zagranicznych ze szkołą w Butzbach (Niemcy – Hesja). Ponadto realizowane były takie projekty jak:
1. Projekt pn. „TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).
2. Projekt pn. "Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).
Osiągnięcia szkoły • 2017 r. placówka uzyskała tytuł "Wiarygodna szkoła"
• 2016 r. nagroda specjalna dla ucznia klasy pierwszej TCPG Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w ramach XVII Krośnieńskiego Konkursu Literackiego
• 2016 r.- II miejsca w recytacji i fotografii w III edycji konkursu o życiu Marii Konopnickiej "W blasku Żarnowca"
• 2015 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• 2015 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca,
• 2015 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezydenta Miasta Krosna SEMPER IN ALTUM,
• 2015 r. –wyróżnienie dla uczennicy na XVI Krośnieńskim Konkursie Literackim Biblioteki Publicznej w Krośnie
• 2015 r. –Brązowa Tarcza w Krajowym Rankingu Techników „Perspektywy 2015” (217 miejsce w kraju),
• 2014 r. – Brązowa Tarcza w Krajowym Rankingu Techników „Perspektywy 2014” (275 miejsce w kraju),
• 2014 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• 2014 r. – jedna uczennica otrzymuje Stypendium Młodego Zawodowca,
• 2014 r. – II miejsce w konkursie na spot reklamowy „Nie daj szansy AIDS". Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie,
• 2014 r. –II lokata w XV edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego,
• 2014 r. – IV miejsce w Konkursie o św. Janie z Dukli – życie i działalność Patrona Polski, Współorganizatorami konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie i Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli,
• 2014 r. - Turniej Jednego Wiersza w Bibliotece Publicznej w Krośnie „Niebo spadło mi na serce". (jedna uczennica w finałowej 17-tce),
• 2013 r. - II miejsce w Konkursie dla Szkół Ponadgimazjalnych Krosna o tytuł „Mistrza czytania ze zrozumieniem” - 2013 r.,
• 2012 r. - w II etapie, na szczeblu wojewódzkim, I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach nasze uczennice zajęły II i V miejsce uzyskały prawo do uczestnictwa w finale,
• 2012 r. - wyróżnienie naszej szkoły w konkursie pod hasłem: Nowoczesna szkoła-zostań ambasadorem kształcenia na odległość” zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót