logo nabor krosno
informator
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Adres ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon (0-13) 43 223 19
Fax (0-13) 43 689 48
E-mail zsp2krosno@gmail.com
Strona WWW http://www.zsp2krosno.pl
Opis Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (3- letnia):
- cukiernik z innowacją pedagogiczną – kreatywny gastronom
- kucharz z innowacją pedagogiczną – kreatywny gastronom
- fryzjer
- sprzedawca
- operator urządzeń przemysłu szklarskiego
- krawiec
- piekarz
- klasa wielozawodowa

Ponadto istnieje możliwość kształcenia w każdym innym zawodzie w klasie wielozawodowej (np. operator urządzeń przemysłu szklarskiego, stolarz, wędliniarz, blacharz samochodowy, zegarmistrz, optyk-mechanik, tapicer, złotnik, jubiler, krawiec, cukiernik, fryzjer itp.). Więcej informacji - patrz klasa wielozawodowa.

Praktykę zawodową uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2 odbywają w zakładach państwowych, spółdzielczych, prywatnych lub pracowniach szkolnych.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Dodatkowe informacje Istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej
dojazd do szkoły
Dojazd Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP (boczna ulica ul. Czajkowskiego)
MAPKA: http://www.zsp2krosno.pl/008.htm
Historia szkoły Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Początki szkolnictwa zawodowego sięgają końca XIX w., kiedy to w Krośnie utworzona została Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa, gdzie teoretyczną wiedzę zawodową zdobywali terminatorzy lokalnych rzemieślników. Zapoczątkowaną wówczas w naszym mieście tradycję kształcenia zawodowego przejęła i do dzisiaj kontynuuje ZSZ Nr 2.
Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę oraz kanon zawodów w ofercie edukacyjnej, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy.
W szybkim tempie rosła liczba oddziałów dydaktycznych: w latach 60-tych szkoła liczyła 10 klas i kształciła w zawodach: ślusarz, tokarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, a w latach 70-tych istniało już 30 oddziałów wzbogaconych o nowe kierunki tj. krawiec, ciastkarz, kelner, sprzedawca, kucharz. W latach 80-tych szkoła ponownie wzbogaciła swoją ofertę o nowe zawody: operator obrabiarek skrawających, mechanik, frezer.
Obecnie szkoła kształci w zawodach: fryzjer, cukiernik, kucharz małej gastronomii (od 1 września 2012 r. – kucharz), sprzedawca.
Po raz kolejny wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, tym razem nie tylko lokalnego, ale także ogólnokrajowego
i zagranicznego. Ze względu na duże zapotrzebowanie na fachowców w mało popularnych w ostatnich latach zawodach, szkoła umożliwia zdobycie każdego innego, z poniżej wymienionego, zawodu (np. stolarz, wędliniarz, blacharz samochodowy, zegarmistrz, optyk – mechanik, tapicer, złotnik – jubiler, krawiec, fotograf, kowal itp.) w klasie wielozawodowej.
Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia Nr 2 kształci fachowców, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w kraju i za granicą.
Koła zainteresowań • koła zainteresowań: artystyczne, satyryczne, SKS, taneczne, wolontariat oraz inne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów
• zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
Szkolne Koło PCK
Zespół Muzyczny ADMIRATIO
Koło Europejskie.
Kontakty zagraniczne Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia Nr 2 w Krośnie od wielu lat współpracuje ze szkołami za granicą:
- Tokaj (Węgry) - Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola,
- Preszów (Słowacja) – Stredná Odborna Śkola Podnikania,
- od października 2011 r. szkoła nawiązała współpracę z Regionalną Izbą Rzemiosła
z Langwedocji-Roussillon (Francja)
- staże zagraniczne: w roku szkolnym 2017/2018 szkoła będzie kontynuowała współpracę z zakładami – gastronomicznymi i fryzjerskimi z Hiszpanii, Portugalii i Włoch w ramach programu Erasmus+
Osiągnięcia szkoły Uczniowie systematycznie biorą udział w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach, zajmując czołowe miejsca:

ROK SZKOLNY 2012/2013
• II i III miejsce w wojewódzkim turnieju „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” – Rzeszów
• Wyróżnienie w Turnieju Wojewódzkim „Najlepszy Uczeń w zawodzie cukiernik”

ROK SZKOLNY 2013/2014
• VI miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim MONIN JUNIOR CUP POLAND 2013.
• VI miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz”
• II i III miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”.
• VI miejsce w Ponadregionalnym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich pod hasłem "Piękno fryzury epoka zaznaczone''
• III miejsce oraz wyróżnienie uczennicy w Konkursie Wojewódzkim w Krośnie o tytuł, Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” Temat konkursu "Podróż przez Epoki''.

ROK SZKOLNY 2014/2015
• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”

ROK SZKOLNY 2015/2016
• II i III miejsce w Turnieju Wojewódzkim „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”.

ROK SZKOLNY 2016/2017
• II miejsce w Turnieju Wojewódzkim „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót