logo nabor krosno
informator
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Adres ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon (0-13) 43 223 19
Fax (0-13) 43 689 48
E-mail zsp2krosno@gmail.com
Strona WWW http://www.zsp2krosno.pl
Opis Technikum Nr 2 w Krośnie oferuje kształcenie w zawodach:
• technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną – wizaż i kreowanie wizerunku
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik technologii szkła
• kelner

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, w których doskonalą swoje umiejętności oraz zdobywają nowe doświadczenia.

W ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, który będzie realizowany przez Urząd Miasta Krosna oraz naszą szkołę,
a współfinansowanego z Funduszy Europejskich, uczniowie:
• będą mieli możliwość bezpłatnego zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności uczestnicząc w kursach (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu): zdobnictwa cukierniczego, barmański, baristyczny, kelnerski, obsługi kas fiskalnych, wizażu
i stylizacji paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów
• oraz udziału w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji.
(więcej na www.zsp2krosno.pl)

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Dodatkowe informacje Istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej
dojazd do szkoły
Dojazd Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP. (boczna ulica ul. Czajkowskiego)
MAPKA: http://www.zsp2krosno.pl/008.htm
Historia szkoły Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. W roku 1992 ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otworzyła swe podwoje dla pierwszych uczniów Technikum Odzieżowego, co przyczyniło się do przekształcenia szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W kolejnych latach oferta kształcenia została wzbogacona o licea zawodowe o profilach: handlowym, spożywczym, fryzjerskim, gastronomicznym. W 2002 r. po reformie oświaty, miejsce dotychczasowych liceów zawodowych, zajęło technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w następujących zawodach: technik handlowiec, technik technologii odzieży, technik organizacji usług gastronomicznych oraz kucharz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy w następnym roku utworzono w szkole nowy zawód technik usług fryzjerskich, którego popularność stale wzrasta. Obecnie w Technikum Nr 2 można kształcić się w zawodach: technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną – wizaż i kreowanie wizerunku, technik żywienia
i usług gastronomicznych, a w nowym roku szkolnym 2016/2017 technik technologii szkła oraz kelner. Absolwenci naszego Technikum mogą podjąć pracę w wyuczonych zawodach lub kontynuować naukę na studiach.
Koła zainteresowań • koła zainteresowań: artystyczne, satyryczne, SKS, taneczne, wolontariat oraz inne
w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
poza tym:
Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
Szkolne Koło PCK
Zespół Muzyczny ADMIRATIO
Koło Europejskie
Kontakty zagraniczne Technikum Nr 2 w Krośnie od wielu lat współpracuje ze szkołami za granicą:
- Tokaj (Węgry) - Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola,
- Preszów (Słowacja) – Stredná Odborna Śkola Podnikania,
- od października 2011 r. szkoła nawiązała współpracę z Regionalną Izbą Rzemiosła
z Langwedocji-Roussillon (Francja)
- staże zagraniczne: w roku szkolnym 2017/2018 szkoła będzie kontynuowała współpracę
z zakładami – gastronomicznymi i fryzjerskimi z Hiszpanii, Portugalii i Włoch w ramach programu Erasmus+
Osiągnięcia szkoły Uczniowie Technikum Nr 2 systematycznie biorą udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, osiągając przy tym znaczące sukcesy, m. in.:

• I miejsce w VIII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w zawodzie barman (short drink) - Kraków 2007,
• I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodych Cukierników - Kielce 2007,
• VI miejsce IX edycja Konkursu Sztuki Fryzjerskiej o Puchar Śląska - konkurencja „warkocze i plecionki na włosach długich” – Śląsk 2009,
• I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim województwa podkarpackiego (kategoria męska) - Rzeszów 2011,
• wyróżnienie w konkursie fryzjerskim pod hasłem „Fryzury z polskiej literatury” – ZSZDZ Rzeszów 2012.
• III miejsce w Konkursie Wojewódzkim w Sanoku o tytuł ,, Najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer'' Temat konkursu ,,Ślubne inspiracje''
• dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Turnieju o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” - Krosno’ 2015.
• III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, pod hasłem: „Wenecka noc, Wenecki bal” Tarnobrzeg 2017.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót