logo nabor krosno
informator
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Adres ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon (0-13) 43 223 19
Fax (0-13) 43 689 48
E-mail zsp2krosno@gmail.com
Strona WWW http://www.zsp2krosno.pl
Opis Technikum Nr 2 w Krośnie im. Ks. Stanisława Szpetnara wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy.

Oferujemy kształcenie w zawodach:

1. Technik Usług Fryzjerskich – Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku / Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca

http://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/fryzjer_2018.pdf

2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów

http://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/cukiernik_2018.pdf

3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – Żywienie służb mundurowych/ Catering dietetyczny

http://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/zywienie_2018.pdf

4. Kelner

5. Technik Technologii Chemicznej – Technologia kosmetyków naturalnych/Produkcja tworzyw sztucznych

http://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/technologia_chemiczna_2018.pdf

6. Technik Analityk – Kryminologia i analiza kryminalna

http://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/analityk_2018.pdf

7. Technik technologii szkła

Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
• zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
• praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
• praktykach zawodowych za granicą.
Dzięki temu zdobywają doświadczenie i poznają realne warunki pracy, a pracodawcy pozyskują młodego wykwalifikowanego pracownika.
Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tytuł technika.
Po zakończeniu 4 - letniej nauki uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy u pracodawcy lub na własny rachunek.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
• uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej"
• bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich zakończeniu)
• uczestniczyć w odpłatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

Zatrudnienie
• Absolwent w zawodzie technik technologii chemicznej może znaleźć zatrudnienie w przemyśle: petrochemicznym, sodowym, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa farb i lakierów.
• Absolwent w zawodzie technik technologii żywności może znaleźć zatrudnienie w: zakładach gastronomiczno - handlowych, cukierniach, kawiarniach, restauracjach, hotelach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno – epidemiologicznych).
• Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie w: zakładach żywienia zbiorowego - stołówki, restauracje, bary, kawiarnie; instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia - sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale; organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe - domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, pensjonaty, domy wczasowe itp.
• Absolwent w zawodzie kelner może znaleźć zatrudnienie w: zakładach żywienia zbiorowego - stołówki, restauracje, bary, kawiarnie; instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe - domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, pensjonaty, domy wczasowe itp.
• Absolwent w zawodzie technik usług fryzjerskich może znaleźć zatrudnienie w: salonach fryzjerskich, studiach stylizacji fryzur, agencjach mody i reklamy, charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym.
• Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w: laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo badawczych, klinicznych, archeologicznych, geologicznych, historycznych, w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych),ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).
• Absolwent w zawodzie technik technologii szkła może znaleźć zatrudnienie w: prywatnych i państwowych hutach szkła; fabrykach szkła opakowaniowego, budowlanego, gospodarczego, technicznego, płaskiego, włókna szklanego, wełny mineralnej, włókna ceramicznego i szkła specjalnego; pracowniach artystycznych.

Studia wyższe
Po ukończeniu nauki uczeń może podjąć studia wyższe na kierunkach:
technik technologii chemicznej i technik analityk: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, chemia, technologia żywności i żywienia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne i inne.
technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner: technologia żywności
i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo, inne.
technik usług fryzjerskich: kosmetologia nowoczesna, fryzjerstwo i stylizacja, wizaż i stylizacja, marketing i reklama, inne.
technik technologii szkła: technologia i przetwórstwo szkła, chemia, technologia chemiczna, ceramika i szkło, sztuka i wzornictwo szkła, wizażownictwo i szkło artystyczne.

Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
• wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad naszą szkołą
• Zakładami pracy: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Czesława Kosiek, Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia – Kiełtyka, Cukiernia – Jagusia, Cukiernia – Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody - Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki.
• Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie
• Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
• Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych
• Urzędem Miasta Krosna
• Młodzieżową Radą Miasta Krosna

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Krosna, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu, organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka Piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników do kształcenia zawodowego.

Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.

W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

Dodatkowe informacje:
• Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownia gastronomii, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu.
• Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordicwalking.
• Istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej z całodobowym wyżywieniem.
Dodatkowe informacje Dojazd do szkoły
Istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej
Profil na Facebooku
Galerie zdjęć naflickr.com
Kanał na YouTube.pl
Platforma Moodle
Strona internetowa dla kandydatów do szkoły
Strona internetowa dla kandydatów do szkoły
Filmy reklamujące szkołę – technik technologii chemicznej
Filmy reklamujące szkołę – technik technologii chemicznej
Filmy reklamujące szkołę – technik analityk
Piszą o nas
Dojazd Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP. (boczna ulica ul. Czajkowskiego)
MAPKA: http://zsp2krosno.pl/kontakt

Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych
Historia szkoły Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. W roku 1992 ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otworzyła swe podwoje dla pierwszych uczniów Technikum Odzieżowego, co przyczyniło się do przekształcenia szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W kolejnych latach oferta kształcenia została wzbogacona o licea zawodowe o profilach: handlowym, spożywczym, fryzjerskim, gastronomicznym. W 2002 r. po reformie oświaty, miejsce dotychczasowych liceów zawodowych, zajęło technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w następujących zawodach: technik handlowiec, technik technologii odzieży i technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy w następnym roku utworzono w szkole nowy zawód technik usług fryzjerskich. Od 1 września 2012 r. w wyniku połączenia zawodów kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego powstał zawód technik żywienia i usług gastronomicznych.
Prężnie rozwijająca się szkoła, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania na rynku pracy. Aktualnie Technikum Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach: Technik Analityk – Kryminologia i analiza kryminalna, Technik Technologii Chemicznej – Technologia kosmetyków naturalnych / Produkcja tworzyw sztucznych, Technik Usług Fryzjerskich – Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku / Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – Żywienie służb mundurowych/ Catering dietetyczny, Technik Technologii Żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów.
Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tytuł technika.
Po zakończeniu 4- letniej nauki uczniowie technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymują świadectwo dojrzałości.
Absolwenci Technikum Nr 2 są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
Koła zainteresowań Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:
• Koła zainteresowań: kosmetyczne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie
• Zajęcia z innowacji: Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku; Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca; Twórca i dekorator mini deserów; Żywienie służb mundurowych; Catering dietetyczny; Technologia kosmetyków naturalnych; Produkcja tworzyw sztucznych; Kryminologia i analiza kryminalna
• Koła przedmiotowe
• SKS
• Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
• Szkolne Koło PCK
• Zespół Muzyczny Admiratio
• Koło Europejskie
• Szkolny Klub Wolontariusza
• Klub Historyczny AK
• Samorząd Uczniowski
• Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
• Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa
• Zajęcia w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej
• Zajęcia w pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
Kontakty zagraniczne Współpraca międzynarodowa Technikum Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów „Lekcja przyjaźni I – V” oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało – młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy”. Projekty te realizowane były ze Zdruzeną Szkołą Odewną w Preszowie.
Kolejne projekty „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” i „Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.
Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z: Hiszpanii (euroMind), Włoch (SistemaTurismo i EProjectConsult/"A Rocca" NGO), Portugalii (Associação de Mobilidade Intercultural Euromob i Intercultural Association Mobility Friends).
Projekty w latach 2015 - 2017:
• „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Staże dla 10 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz i technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dwóch nauczycieli kształcących w zawodzie fryzjer i dwóch nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych w Sewilli w Hiszpanii.
• "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne". Staże dla 48 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer oraz technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych i technik usług fryzjerskich oraz 4 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.
• "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego". Tygodniowy kurs z zakresu TIK (Aplikacje IT w edukacji) dla 8 nauczycieli w Portugalii.
• „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Tygodniowy kurs językowy (j. angielskie) dla 6 nauczycieli na Malcie oraz tygodniowy kurs z zakresu TIK („Multimedialny warsztat pracy nauczyciela") dla 9 nauczycieli w Portugalii. Projekty dla nauczycieli mają na celu przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, które odpowiadają potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy oraz poprawę kompetencji językowych i cyfrowych.
Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/
Oficjalna strona projektów Erasmus+ - http://projekty.zspnr2krosnoerasmus.eu/
Obecnie został złożony projekt, w ramach którego młodzież będzie mogła uczestniczyć w 3 tygodniowych praktykach w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech.
Osiągnięcia szkoły Stypendia za wyniki w nauce:
• Prezesa Rady Ministrów
• Semper in altum
• Stypendium Młodego Zawodowca
Corocznie uczniowie należący do SK HDK otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej i statuetki „Kropla krwi”. Szkoła została odznaczona odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
Osiągnięcia zawodowe i sukcesy naszych uczniów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
• 2018 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno - I miejsce
• 2017 r. - Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w Tarnobrzegu pod hasłem ,,Wenecka noc, wenecki bal’’ - III miejsce
• 2017 r. - Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski w Warszawie pod hasłem „Geometryczne eksplozje” - wyróżnienie
• 2017 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ Krosno pod hasłem „Geometryczne fantazje” - III miejsce
• 2017 r. - Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - wyróżnienie
• 2017 r. - powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej - wyróżnienie
• 2017 r. - XXIII Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2017” - I wyróżnienie
• 2017 r. – PWSZ „Studencka bomba witaminowa” - III miejsce
• 2017 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno - II miejsce
• 2017 r. – „Poszukiwacze zaginionych baterii" konkurs organizowany przez UM Krosno - I miejsce
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
• 2016 r. – V Międzyszkolny Konkurs Szkół Gastronomicznych Tarnobrzeg „Kreatywny Kucharz” – wyróżnienie
• 2016 r. - Konkurs Międzynarodowy Sanok „Desery w nowoczesnej odsłonie” – I miejsce
• 2016 r. - Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich w Trzcianie pod hasłem ,,Nowoczesna wizja fryzury kobiecej’’ - I miejsce, wyróżnienie
• 2016 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ Krosno pod hasłem ,,Wieczorowa fantazja’’ - I miejsce
• 2016 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – II i III miejsce
• 2015 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ Krosno pod hasłem ,,Hiszpańska awangarda’’ - wyróżnienie.
• 2015 r. –Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – I miejsce
• 2014 r. – Tarnobrzeg IV Międzyszkolny Konkurs Szkół Gastronomicznych „Kreatywny Kucharz” – V miejsce
• 2014 r. - Sanok Najpiękniejszy stół - V miejsce
• 2014 r. - Rzeszów VIII edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych - III miejsce
• 2014 r. – Wojewódzki Konkurs w Sanoku pod hasłem „Ślubne inspiracje” - III miejsce
• 2014 r. - Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich w Trzcianie pod hasłem ,,Piękno fryzury epoką znaczone’’ - wyróżnienie
• 2014r. – Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ pod hasłem ,,Podróż przez epoki’’- III miejsce, wyróżnienie
• 2014 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik”- II i III miejsce
• 2013 - Warszawa Ogólnopolski Konkurs Barmański Monin Cup- VI miejsce
• 2013 r. – Międzyszkolny Konkurs fryzjerski w Rzeszowie - wyróżnienie
• 2013 r. – Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ w Krośnie - wyróżnienie
• 2013 r. - Wojewódzki konkursie o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” Rzeszów - I miejsce
• 2013 r. - Wojewódzki turnieju o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” Wrocław - IV miejsce
• 2013 r. - Konkurs Fotografii Przyrodniczej Magurskiego Parku Narodowego - I miejsce
• 2012 r. – XXXIV Konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego I miejsce w kategorii fryzura wieczorowa, I miejsce w kategorii plecionki i warkocze, III miejsce w kategorii fale.
• 2012 r. - Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w Rzeszowie pod hasłem ,, Fryzury z polskiej literatury’’ – wyróżnienie
• 2012 r. –Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” - I i II miejsce
• 2011 r. – III Konkurs Fryzjerski w Gorlicach pod hasłem „Hiszpańskie inspiracje” – wyróżnienie
• 2010 r. – udział w Warszawa IX Olimpiadzie Młodych Barmanów - Warszawa
• 2010 r. – udział w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego kucharza - Kraków
• 2010 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” - I miejsce
• 2009 r. – udział w VIII Olimpiadzie Młodych Barmanów - Warszawa
• 2009 r.- Kraków Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego barmana - IX miejsce
• 2008 r.- udział w VII Olimpiadzie Młodych Barmanów - Warszawa
• 2008 r. – udział w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego kucharza - Kraków
• 2008 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” Rzeszów - I miejsce
• 2008 r. - Wojewódzki turniej o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” Wrocław - I miejsce
• 2007 r. - Kraków - VIII Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego barmana – I miejsce
• 2007 r. - II miejsce w wojewódzkim konkursie o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” Rzeszów
• 2007 r. – udział w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego kucharza - Kraków
• 2006 r. – udział w VII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego barmana – Kraków
• 2006 r. - Warszawa - Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego barmana - IX miejsce
• 2006 rok – udział w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych o tytuł najlepszego kucharza – Kraków
• 2006 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz” Rzeszów - I miejsce
• 2004 r. - Poznań - Ogólnopolski Pokaz Tradycji Bożonarodzeniowych – wyróżnienie
• 2003 r. - Poznań - Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Bożonarodzeniowych - I miejsce
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót