Krosno
Krosno
Aktualności

Ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach.

12 lipca 2019 r. - Ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach.

W terminie od 12 do 17 lipca 2019 r. w szkołach posiadających wolne miejsca odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w trybie rekrutacji uzupełniającej nastąpi 6 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2019 r.

Lista wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych