Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1 bwt (g) - technik elektronik (elektronika wojskowa)
Nazwa oddziału

 1 bwt (g) - technik elektronik (elektronika wojskowa)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektronik - elektronika wojskowa

 • Możliwość poznania zagadnień techniki wojskowej
 • Poznanie specyfiki pracy i działania formacji obronnych
 • Zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji
 • Poznanie nowych technologii w branży elektronicznej
 • Instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych z grup: system telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, system kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej
 • Użytkowanie urządzeń elektronicznych
 • Naprawa urządzeń elektronicznych
 • Programowanie systemów mikroprocesorowych
 • Programowanie nowoczesnych układów sterowania
 • Poznanie budowy, działania, instalacji i programowania systemów mechatronicznych
 • Nabycie umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (wycieczki przedmiotowe, współpraca z uczelniami wyższymi, w tym z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, współpraca z zakładami pracy itp.)
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu technicznego, zajęcia w laboratoriach elektronicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie

Technik elektronik może podjąć dobrze płatną pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane urządzenia elektroniczne.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Dodatkowo oferujemy:

 • rozszerzenie o treści wojskowe przedmiotów takich jak: geografia, historia, WOS, WF, EDB i zajęć zawodowych,
 • współpracę z WAT w Warszawie, jednostkami wojskowymi, policją, strażą graniczną, służbą więzienniczą oraz innymi służbami mundurowymi,
 • zajęcia ze strzelectwa i krótkofalarstwa,
 • dla chętnych przynależność do Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego 1910 Krosno