Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1 awt (g) - technik elektryk (technika wojskowa)
Nazwa oddziału

 1 awt (g) - technik elektryk (technika wojskowa)

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektryk - technika wojskowa

 • Możliwość poznania zagadnień techniki wojskowej
 • Poznanie specyfiki pracy i działania formacji obronnych
 • Zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji
 • Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
 • Montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej
 • Realizacja zajęć w formie teoretycznej i praktycznej (wycieczki przedmiotowe, m.in. do elektrowni wodnych, zakładów usługowych i przemysłowych branży elektrycznej, wyższych technicznych uczelni wojskowych oraz jednostek wojskowych)
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu technicznego, korzystanie z pracowni wojskowych uczelni technicznych oraz bazy jednostek wojskowych.

Technikum rozszerza możliwości absolwenta szkoły w zakresie kontynuacji kształcenia oraz podjęcia atrakcyjnej pracy: w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei; w firmach naprawiających sprzęt elektryczny; w biurach projektowych jako projektant okablowania sieci komputerowych i sieci elektrycznych; projektant systemów zasilania awaryjnego; w firmach zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego; w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Dodatkowo oferujemy:

 • rozszerzenie o treści wojskowe przedmiotów takich jak: geografia, historia, WOS, WF, EDB i zajęć zawodowych,
 • współpracę z WAT w Warszawie, jednostkami wojskowymi, policją, strażą graniczną, służbą więzienniczą oraz innymi służbami mundurowymi,
 • zajęcia ze strzelectwa i krótkofalarstwa,
 • dla chętnych przynależność do Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego 1910 Krosno