Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1 at (g) - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1 at (g) - technik elektryk

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektryk

 • Zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji
 • Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
 • Montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej
 • Realizacja zajęć w formie teoretycznej i praktycznej (wycieczki przedmiotowe, m.in. do elektrowni wodnych, zakładów usługowych i przemysłowych branży elektrycznej, wyższych uczelni)
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu technicznego

Technikum rozszerza możliwości absolwenta szkoły w zakresie kontynuacji kształcenia oraz podjęcia atrakcyjnej pracy: w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei; w firmach naprawiających sprzęt elektryczny; w biurach projektowych jako projektant okablowania sieci komputerowych i sieci elektrycznych; projektant systemów zasilania awaryjnego; w firmach zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego; w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych