Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1fl (g) - medyczna
Nazwa oddziału

 1fl (g) - medyczna

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa medyczna

 • Kierunek dla tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania medyczne, biologiczne, inżynierskie, przyrodnicze i chemiczne oraz poznać podstawy fizyki medycznej
 • Możliwość pisania i wykonywania prac badawczych
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych, uczestnictwo w projektach unijnych i ogólnopolskich
 • Możliwość udziału w projekcie Rok Zerowy z matematyki, fizyki we współpracy z AGH w Krakowie
 • Wyjazdy na wykłady i zajęcia laboratoryjne na wydziale chemicznym Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • Możliwość nauki języka łacińskiego co ułatwia start na studia medyczne
 • Działalność w przedmiotowych kołach zainteresowań z biologii, fizyki i chemii
 • Nauczanie przez badanie (eksperymenty), dociekanie i odkrywanie
 • Bardzo dobre przygotowanie do studiów: biologicznych, chemicznych, medycznych, farmacji, rehabilitacji, biotechnologii, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej, nanomateriałów, nanotechniki, technologii produkcji leków, kosmetologii, ratownictwa medycznego, weterynarii i innych.

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka medyczna,
 • język łaciński – podstawy umożliwiające łatwy start na studiach farmaceutycznych, medycznych i pokrewnych,
 • historia i społeczeństwo.


Przedmiot fizyka medyczna, prowadzony w klasie drugiej i trzeciej, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, stanowi doskonałą bazę przygotowującą do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach związanych ze służbą zdrowia: rehabilitacja i fizjoterapia.

Na zajęciach z przedmiotów rozszerzonych uczniowie podzieleni są na grupy ćwiczeniowe.

W ramach zajęć wzbogacamy wiedzę teoretyczną o praktykę doświadczalną, która pozwala się nam uczyć przedmiotu poprzez odkrywanie i badanie. Uczymy się podstaw analityki. Projektujemy i przygotowujemy ciekawe pokazy chemiczne.