Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1 dl (g) - humanistyczno-prawnicza
Nazwa oddziału

 1 dl (g) - humanistyczno-prawnicza

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa humanistyczno - prawnicza

 • Łączenie humanistycznej wiedzy teoretycznej z praktyką (np. wycieczki przedmiotowe, wyjścia do sądu, wyjazdy do teatrów, wykłady, kino)
 • Uczestnictwo w projektach
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez działalność w teatrze szkolnym czy pracę dziennikarza w Elektrogazecie
 • Uczestnictwo w wykładach z literatury najnowszej i nauki o języku w ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i PWSZ w Krośnie
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa i ochrony bezpieczeństwa w ramach działań Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, zwanej Akademią (program edukacyjno–badawczy „Bezpieczna przyszłość”). Jest to efekt współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl oraz podkarpackim Kuratorem Oświaty
 • Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach: prawo, psychologia, filologia polska, dziennikarstwo, logopedia, teatrologia, filmoznawstwo, reżyseria, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo itp.

Klasa ta czeka na tych wszystkich, którzy interesują się szeroko pojętą humanistyką, chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także zdobyć umiejętności aktorskie, dziennikarskie i filmowe.

Ideą kształcenia humanistycznego jest wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, wrażliwego, refleksyjnego o szerokich horyzontach intelektualnych, erudyty, człowieka sprawnie posługującego się językiem ojczystym i językami obcymi.

Nauka w klasie humanistycznej doskonale przygotowuje do bardzo dobrego zdania matury, której nowa formuła wymaga znajomości szeroko pojętej kultury, w skład której wchodzą: literatura, malarstwo, film, teatr itp.

Podczas zajęć wiedza teoretyczna łączona jest z praktyką. Często organizowane wyjścia do teatru, kina, muzeum czy na wystawy pozwalają uczniom uczestniczyć w kulturze. Kształtują wrażliwość artystyczną, umiejętność odbioru dzieł sztuki i wyrabiają zmysł krytyczny pozwalający w przyszłości wykonywać zawód np. krytyka filmowego czy teatralnego. Lekcje teatralne, w których młodzież uczestniczy po obejrzeniu spektakli pogłębiają wiedzę o teatrze, pozwalają zetknąć się na „żywo” z artystami znanymi z mediów. Uczniowie mają możliwość działania w szkolnej grupie teatralnej, aby realizować pasje i marzenia czy też przygotować się praktycznie do wyboru studiów aktorskich.

W ramach zajęć realizowane są elementy kształcenia medialnego dotyczące propedeutyki zachowań scenicznych, warsztatu dziennikarza, świata filmu.

Niewątpliwymi sukcesami naszych uczniów są czołowe miejsca w konkursach recytatorskich, teatralnych oraz w olimpiadach, m.in.:   Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, w których uczniowie zdobywają wysokie lokaty, w tym tytuły finalistów.