Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 D,F T(g) - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1 D,F T(g) - technik mechatronik

Liczba miejsc

 52

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik Mechatronik

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu związanego z elektroniką, mechaniką, automatyką i informatyką - czyli prawie każdej branży związanej z projektowaniem oraz produkcją przemysłową. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronika to jeden z najbardziej uniwersalnych „zawodów przyszłości”. Osoba wybierająca kierunek technik mechatronik stanie się specjalistą z zakresu automatyki z dodatkowo poszerzonymi kompetencjami z dziedziny elektroniki, mechaniki oraz informatyki. Ta dodatkowa wiedza wyróżnia mechatronika na europejskim rynku pracy spośród innych konkurencyjnych zawodów.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechatronik wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.
• Kwalifikacja pierwsza - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Kwalifikacja druga - ELM.06.Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

Dodatkowe kwalifikacje
Uczniowie wybierający zawód technik mechatronik, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami z zakresu programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej, spawalnictwa.

Mechatronika jest obecna praktycznie wszędzie
Gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy drukarki 3D, pralki i zmywarki, automatycznie otwierane bramy garażowe, inteligentne domy - szczególnie ostatnio niezwykle zyskujące na popularności.

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

• firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki np. projektowanie linii produkcyjnych poprawiających wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,
• firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,
• warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,
• w specjalistycznych placówkach handlowych,
• w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane więc mechatronik nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:
• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery) , stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC.

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).
Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.


Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem(link)

Wszystko to sprawia że jesteśmy doskonale przygotowani do kształcenia w zawodzie technik mechatronik.

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.