Krosno
Technikum
Technikum Nr 7 - 1 (g) - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 1 (g) - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Chemia ,  Zajęcia techniczne ,  Zajęcia artystyczne

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

Opis

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Jeżeli interesujesz się techniką komputerową, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki i cechuje Cię dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań – przyjdź do nas!

  
Tu nauczysz się:

·         planować procesy DTP,

·         tworzyć projekty graficzne materiałów drukowanych,

·   planować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,

·         tworzyć publikacje multimedialne,

·         wykonywać skład tekstu, naświetlać klisze do druku,

·         przygotowywać materiały cyfrowe do procesu drukowania,

·      obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligraficznych,

·  stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,


oraz obsługiwać takie programy, jak:

·         Corel Draw (grafika wektorowa),

·         Adobe Photoshop (grafika rastrowa),

·         Adobe InDesign (skład tekstu),

·         Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),

·         Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),

·         Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),

·         Adobe Premiere (montaż filmów),

a więc zostaniesz TECHNIKIEM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
 

Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał Cię do podjęcia pracy w:

·         przemyśle poligraficznym,

·         wydawnictwach,

·         agencjach reklamowo - wydawniczych,

·         studiach fotografii cyfrowej.

 

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

PGF.04. Przygotowywanie, oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna najlepsza ocena uzyskana spośród: języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.


Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia.

 

Od 1 września 2019 roku uczniowie będą mieli możliwość zakwaterowania w internacie przy naszej szkole.