Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1L T (g) - technik logistyk
Nazwa oddziału

  1L T (g) - technik logistyk

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania różnych przedsięwzięć. Zawód nowoczesny i wymagający, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Polecany dla uczniów otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich. To propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawego, nowatorskiego kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Informacje dodatkowe: W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia pt. Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przekaz wiedzy logistycznej i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu.

Przedmioty rozszerzone:

  • Matematyka,
  • Geografia.

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– zarządzania zapasami i magazynem,
– realizacji procesów magazynowych,
– obsługi magazynów przy-produkcyjnych,
– obsługi magazynów dystrybucji,
– planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,
– zarządzania łańcuchem dostaw,
– kompleksowej obsługi klienta,
– planowania i organizowania procesów transportowych,
– planowania i organizowania procesów spedycyjnych,
– dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
– dokumentowanie realizacji procesów transportowo – spedycyjnych,
– sporządzania dokumentacji transportowej w języku polskim i języku obcym;

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:
– zakładach przemysłowych ,
– handlu i usługach,
– firmach transportowo – spedycyjnych,
– jednostkach administracyjnych i gospodarczych,
– magazynach i centrach dystrybucyjnych, logistycznych

jako specjalista do spraw:
– sprzedaży i prognozowania popytu,
– planowania zakupów, produkcji i zapasów,
– gospodarki magazynowej,
– handlu elektronicznego,
– dystrybucji,
– transportu krajowego i międzynarodowego,
– transportu wewnętrznego,
– obsługi klienta.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Zajęcia prowadzone są metodami innowacyjnymi w oparciu o nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe (Insert GT, TachoSpeed, Cartall truck i inne) oraz Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.