Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1a T (g) - technik górnictwa otworowego
Nazwa oddziału

 1a T (g) - technik górnictwa otworowego

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Informatyka ,  Zajęcia techniczne

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik górnictwa otworowego to zawód polecany młodzieży przedsiębiorczej, otwartej na nowe rozwiązania, komunikatywnej, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Górnictwo otworowe  zatrudnia ludzi zajmujących się eksploatacją, magazynowaniem i  przygotowaniem kopalin do transportu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani na rynku pracy. Szkoła umożliwia zdobycie wymaganych kwalifikacji i jest jedną z nielicznych w Polsce kształcących w tym obszarze

Informacje dodatkowe: Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG, kursach SEP, Auto Cad oraz operatora wózków jezdniowych, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż
GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Przedmioty rozszerzone:

  • Matematyka,
  • Język obcy nowożytny( j. angielski).

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik górnictwa otworowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych (mineralnych i geotermalnych), soli kamiennej i siarki otworami wiertniczymi.
– prowadzenia procesów technologicznych związanych z wydobywaniem kopalin metodą otworową.
– organizowania i nadzorowania racjonalnej eksploatacji złóż płynnych i gazowych;
– prowadzenia dokumentacji zakładu górnictwa otworowego.

Technik górnictwa otworowego znajdzie zatrudnienie w zakładach:
– zajmujących się wydobyciem kopalin metoda otworową – kopalnie ropy i gazu;
– wytwarzających i przetwarzających surowce energetyczne – rafinerie;
– zajmujących się podziemnym magazynowaniem gazu – PMG;
– prowadzących eksploatacje otworową siarki i soli kamiennej;
– eksploatujących i wykorzystujących wody mineralne i lecznicze – uzdrowiska;
– zajmujących się wierceniem i eksploatacją studni głębinowych;

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy zajmujących się eksploatacją otworową złóż.