Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1f LO (g) - promedyczny z matematyką
Nazwa oddziału

 1f LO (g) - promedyczny z matematyką

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Biologia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

  • Rozszerzenie: biologia, chemia, matematyka.
  • Zróżnicowana oferta dla kierunku promedycznego związana jest z możliwością wyboru studiów zarówno typowo przyrodniczych, jak i tych gdzie do rekrutacji niezbędna jest matematyka. Dlatego tą klasę warto wybrać w przypadku gdy matematyka będzie zdawana podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, pomoże łatwiej zaaklimatyzować się na studiach czy po prostu pomoże lepiej zdać maturę na poziomie podstawowym.
  • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować różnorodne studia: medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, biochemia, biofizyka, fizyka medyczna, a także kierunki techniczne z matematyką. 
  • Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa oraz zajęcia terenowe.
  • To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i lubiących eksperymenty.
  • Z tego kierunku rekrutuje się największa ilość stypendystów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych.
  • Szczególnie zainteresowani biorą udział z sukcesami w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, Podkarpackim Konkursie Chemicznym oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O złoty indeks AGH”.