Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1e LO (g) - promedyczny
Nazwa oddziału

 1e LO (g) - promedyczny

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Biologia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

 • Rozszerzenie: biologia, chemia.
 • Przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują zdawać na poziomie rozszerzonym 2 przedmioty. Dzięki rozszerzeniu tylko dwóch przedmiotów: biologii i chemii, będą one realizowane w dużym wymiarze godzin co pozwoli znakomicie przygotować się do matury, a jednocześnie istnieje czas na organizowanie zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych.
 • W tej klasie realizowane są dodatkowe zajęcia uzupełniające "Fizyka w medycynie" oraz "Medyczny język angielski".
 • Absolwenci tego kierunku podejmują różnorodne studia: medycyna, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, biochemia.
 • Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu.
 • Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa.
 • To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i chęcią poznania praw rządzących w przyrodzie.
 • Wielu uczniów uczestniczy w zajęciach terenowych i realizuje programy ekologiczne we współpracy z różnymi podmiotami.
 • Z tego kierunku rekrutuje się największa ilość stypendystów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych.