Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1d LO (g) - dziennikarsko-językowy
Nazwa oddziału

 1d LO (g) - dziennikarsko-językowy

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język francuski

Opis

 • Rozszerzenie: historia, język angielski, język niemiecki lub język francuski.
  Klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Język angielski jest obowiązkowy dla całej klasy (15 godzin w cyklu nauczania), drugi język (12 godzin w cyklu) do wyboru przez ucznia (niemiecki - kontynuacja lub francuski - dla początkujących), przy czym w przypadku nierównego wyboru o przydziale do danej grupy zdecyduje większa ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.
 • Cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjum. Jest to drugi kierunek humanistyczny, ale bardzo specyficzny – stąd rekrutują się dziennikarze szkolnej gazety „Klan”  oraz uczniowie wyjeżdżający na wymiany zagraniczne np. w ramach „Erasmusa”.
 • Podczas kilkudziesięciu prezentacji jakie już się odbyły w czasie spotkań w różnych krajach nasi uczniowie językowo zawsze świetnie sobie radzili .
 • W świat mediów wprowadzą zajęcia uzupełniające: edukacja dziennikarska gdzie uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza od A do Z, nauczą się warsztatu dziennikarskiego także od strony technicznej. Uczniowie mają także możliwość publikowania swojej działalności reporterskiej na stronie internetowej Szkoły oraz pracy w teatrze obcojęzycznym „Vacuum”.
 • Drugim przedmiotem uzupełniającym jest literatura obca wspierająca i rozszerzająca treści z języka polskiego o dzieła uznanych twórców literatury europejskiej.
 • Jest to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą się nauczyć kreatywności i mają dużo pomysłów, które chcieliby w szkole realizować.
 • Nauka dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz kształcenie różnorodnych kompetencji w ramach zajęć uzupełniających oraz duża oferta dodatkowych zajęć zapewni harmonijny rozwój każdemu uczniowi.
 • Swoje umiejętności uczniowie prezentują odnosząc sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach (m. in.  laureaci etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach).
 • Główne kierunki studiów wybierane przez absolwentów klasy „d” to : filologia polska, angielska, germanistyka, inne filologie, a także dziennikarstwo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne.