Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1a LO (g) - matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1a LO (g) - matematyczno-fizyczny

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Informatyka

 Matematyka

Opis

  • Rozszerzenie: matematyka, fizyka, informatyka.
  • Przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka) i technicznych (do najchętniej wybieranych przez absolwentów II LO należą: architektura, budownictwo, geodezja, inżynieria, logistyka, mechanika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji ). Absolwenci najchętniej wybierają UJ Kraków, AGH Kraków, Politechnikę Krakowską i Rzeszowską.
  • W tej klasie oprócz dużej ilości godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów rozszerzonych oraz zajęć dodatkowych dla uczniów chcących jeszcze bardziej pogłębiać swoją wiedzę wprowadziliśmy - z myślą o przyszłych studentach uczelni politechnicznych - w kl. II i III zajęcia uzupełniające „Techniczny język angielski”.
  • Przez dwa lata odbywać się będą dodatkowe lekcje fizyki w języku angielskim. W realizacji tych zajęć posiadamy duże doświadczenie, a jednocześnie jesteśmy pionierami na krośnieńskim rynku w realizacji takiej oferty.
  • Chcemy pomóc naszym absolwentom, aby w przyszłości łatwiej mogli „zdobywać Europę” uczestnicząc np. w różnego rodzaju wymianach studenckich czy programach stypendialnych. Warto, naprawdę warto skorzystać z takiej oferty.
  • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i najlepszą kadrę do nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Oferujemy dodatkowe zajęcia: kółka zainteresowań ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych, zajęcia laboratoryjne i praktyczne we współpracy z uczelniami wyższymi Krakowa i Rzeszowa, rok zerowy z AGH dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.
  • Z tego kierunku rekrutują się laureaci wielu konkursów matematycznych: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa, Konkursu Matematycznego im. J. Marszała oraz Olimpiady "O diamentowy indeks AGH".