Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1d LO(g) - promedyczny z roz. j. angielskim
Nazwa oddziału

 1d LO(g) - promedyczny z roz. j. angielskim

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język  angielski.

Drugi język obcy do wyboru jeden z:
język niemiecki, język francuski, język hiszpański.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Kierunek promedyczny z rozszerzonym językiem angielskim dedykowany jest dla Kandydatów, którzy rozwój swoich zainteresowań przyrodniczych, chcą wesprzeć bardzo dobrą znajomością języka angielskiego tak bardzo cenioną
i pożądaną na rynku pracy
krajowym i zagranicznym.

Profil ten przygotuje Cię bardzo rzetelnie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.

Do dyspozycji uczniów tego profilu pozostają w pełni wyposażone klasopracownie: biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Ponadto w klasie drugiej spośród listy przedmiotów uzupełniających oferujemy m. in. język łaciński i angielski w medycynie, który ułatwi Ci funkcjonowanie na uczelniach wyższych.

Gdzie na studia?

Absolwenci klasy promedycznej z rozszerzonym angielskim zostają studentami akademii medycznych na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna i wielu innych.

Osiągnięcie wysokiego wyniku matury rozszerzonej z języka angielskiego,
a nawet możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym
(wyższym niż rozszerzonym), daje możliwość podjęcia studiów zagranicznych oraz korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie w kraju.

Jako przyszły uczeń klasy  D  z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej,
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London,
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z PWSZ w Krośnie,
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ
  w Rzeszowie,
 • w zajęciach "roku zerowego" AGH z chemii, które dają możliwość lepszego przygotowania do matury (dla chętnych),
 • w zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala,
 • w warsztatach maturalnych z przedmiotów kierunkowych.

A jeśli  biologia lub chemia staną się Twoją pasją, proponujemy Ci zajęcia kół olimpijskich z biologii i chemii, które ułatwią Ci start w Olimpiadzie Chemicznej
i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu
i Żywności, Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii oraz w konkursach chemicznych i biologicznych.

Jeśli więc zależy Ci na jakości i skuteczności przygotowania do egzaminów maturalnych z przedmiotów kierunkowych, nie ma się co zastanawiać.
Wybieraj “Promedy” w “Koperniku”.

Zapraszamy Cię serdecznie!