Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1c LO(g) - politechniczny
Nazwa oddziału

 1c LO(g) - politechniczny

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, fizyka, język angielski
Drugi język obcy do wyboru jeden z:
język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

 

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka, ale bardziej pragną studiować na kierunkach politechnicznych niż uniwersyteckich.

Atutem tej klasy są dodatkowe zajęcia z informatyki (zwiększona liczba godzin w klasie pierwszej) i programowania (klasa II i III -podział na grupy).
W ramach przedmiotów uzupełniających realizowanych w klasie drugiej oferujemy  m.in. rysunek techniczny, tak potrzebny na kierunkach technicznych.

Zajęcia z rysunku technicznego przygotują uczniów do zagadnień realizowanych
w trakcie studiów.

Podczas zajęć z programowania uczniowie poznają praktyczne zastosowania informatyki w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych i algorytmicznych.

Do dyspozycji naszych uczniów oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: fizyczne oraz informatyczne.

Jeżeli wybierzesz ten profil, edukacja na nim umożliwi Ci:

 • przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, (a nawet dwujęzycznym – z języka angielskiego),
 • udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B, dla wyróżniających się i zainteresowanych uczniów
  (m. in. udział w Jagiellońskich Warsztatach Matematycznych
  i Informatycznych),
 • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH, UJ i PWSZ,
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tego przedmiotu  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!  
  A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki lub fizyki i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie jest to również całkowicie realne!
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych
  i technicznych (jak na kierunku matematyczno-fizycznym) oraz udział
  w kółkach olimpijskich z matematyki i fizyki (jak w kl.B), o ile będziesz zainteresowany.
 • udział w warsztatach maturalnych z przedmiotów kierunkowych.

Gdzie na studia?

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł podjąć przede wszystkim studia: politechniczne (np. mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo
i architektura, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, analityka finansowa, zarządzanie, bankowość, itp), medyczne: (np. biofizyka, elektro-radiologia, inżynieria biomedyczna) oraz informatyczne ( informatyka, informatyka stosowana, informatyka w ekonomii).

Jeśli więc nauka przedmiotów ścisłych  jest dla Ciebie przyjemna i inspirująca, wybierz klasę C.
Z pewnością spełni Twoje oczekiwania i skutecznie przygotuje Cię do dalszego kształcenia.

Czekamy na Ciebie!