Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1k LO (g) - bezpieczeństwo wewnętrzne
Nazwa oddziału

 1k LO (g) - bezpieczeństwo wewnętrzne

Liczba miejsc

 68

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy zainteresowani są poznaniem zagadnień z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczniowie tej klasy będą realizowali rozszerzony program z języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.
W ramach realizacji dodatkowych przedmiotów będą poznawać:

 • edukację diagnozowania i zwalczania zagrożeń
 • podstawy ratownictwa i obronności
 • kryminalistykę i kryminologię

Przedmioty rozszerzone:

 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Język obcy nowożytny( j. angielski).

Dodatkowo dla zainteresowanych uczniów przewidziano możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących:

 1. sztuki walki(samoobrona)
 2. kursy z zakresu ratownictwa: Pierwszej Pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej, Ratownika Drogowego oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 3. strzelectwo sportowe z możliwością ukończenia Kursu Instruktora Strzelectwa Sportowego(Prowadzący Strzelanie)
 4. cotygodniowe zajęcia z ratownictwa medycznego

Patronat naukowy nad młodzieżą tych klas obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zagadnienia związane z kryminologią i kryminalistyką realizowane będą przez nauczycieli akademickich w ZSP 4 w Krośnie a częściowo także  na patronackiej uczelni w laboratorium kryminalistycznym wyposażonym w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu uczniowie mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej.

Szkoła dysponuje bogatym sprzętem do ratownictwa (prowadzimy także nabór do klas ratowniczo-obronnych), strzelnicą sportową na kilkanaście stanowisk, krytym boiskiem sportowym, salą gimnastyczną, sprzętem do sztuk walki.

Nauka w klasie bezpieczeństwa wewnętrznego daje możliwość poznania charakteru przyszłej pracy w formacjach mundurowych oraz przygotowuje do egzaminów wstępnych m.in. na kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne. Praca po tym kierunku: Służba Celna, Służba Więzienna, Służby Specjalne ( Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu), Centralne Biuro Śledcze, Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego, firmy Detektywistyczne, Urzędy wojewódzkie i miejskie – wydziały zarządzania kryzysowego.