Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 K(g) - kucharz
Nazwa oddziału

 1 K(g) - kucharz

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Biologia ,  Chemia ,  Zajęcia techniczne

Opis

KUCHARZ

 

W trakcie nauki uczeń zdobędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw.


Uczniowie uczący się w zawodach gastronomicznych mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:


Innowacja

KREATYWNY GASTRONOM


Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz. Głównym jej celem jest umożliwienie młodzieży zdobycia wiadomości i umiejętności z zakresu kelnerstwa – barmaństwa – baristyki.


Uczniowie w czasie zajęć uczą się:

 • nakrywania stołu, serwowania potraw i napojów oraz obsługi gości w restauracji,
 • sporządzania koktajli,
 • obsługi ekspresu i przygotowywania różnych rodzajów kaw,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

    

    Wszystkie podjęte działania zagwarantują uczniom wysoki poziom kształcenia i zwiększą możliwość znalezienia zatrudnienia. Współczesna gastronomia jest branżą ciągle rozwijającą się i oczekującą od pracowników szerokiego wachlarza umiejętności. Jest to szczególnie istotne w mniejszych zakładach gastronomicznych, gdzie od pracownika wymaga się szerokiego zakresu kwalifikacji. Innowacja zapewnia zdobycie wiadomości i przygotowania zawodowego wychodzących poza ramy obowiązującego programu nauczania.

 

    Zajęcia praktyczne  organizuje szkoła we własnych pracowniach szkolnych, a także restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem  nauczyciela.


    Możliwości zatrudnienia: wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy, restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne.


    Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej  przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań, który przeprowadzi  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz.


    Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.


    Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie kucharz. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.