Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TTŻ(g) - technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 1 TTŻ(g) - technik technologii żywności

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

    Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI – CUKIERNIK  z innowacją pedagogiczną TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW przygotowuje do pracy w: zakładach gastronomiczno-handlowych, cukierniach, kawiarniach, restauracjach, hotelach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno – epidemiologicznych). Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą (np. cukiernia, kawiarnia, lodziarniach itp.).


    Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzaniem artykułów spożywczych: koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych, mięsnych, zbożowych, mrożonych owoców i warzyw oraz wyrobów kulinarnych. Opracowuje receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych. Umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia  to obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej, nadzorowanie produkcji,  sporządzanie i dekorowanie gotowych wyrobów cukierniczych.


Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • naukę dwóch języków obcych – język angielski i język  niemiecki,
 •  przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski,
 • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo,
 • przedmioty zawodowe,
 • praktyki zawodowe.


    Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny, kelnerski oraz obsługi kas fiskalnych pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniem.


Tytuł Technika technologii żywności absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

    Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo inne.


    Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik technologii żywności. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.