Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1b LO(g) - matematyczno-fizyczny (akademicki)
Nazwa oddziału

 1b LO(g) - matematyczno-fizyczny (akademicki)

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język. angielski

Drugi język obcy do wyboru jeden z:
język niemiecki, język hiszpański,   język rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka.

Od 2013 roku klasa jest objęta patronatem:

1. Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach tej  współpracy:

- będziesz mógł uczestniczyć w  organizowanych przez uczelnię dla zainteresowanych uczniów cyklicznych  jagiellońskich warsztatach olimpijskich
z matematyki
i informatyki na terenie uczelni,

- będziesz mógł przygotowywać się do startu w olimpiadzie matematycznej
m. in. poprzez udział w zajęciach z matematyki olimpijskiej z pracownikiem naukowym UJ,  które odbywają się w naszej
szkole.

2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
W ramach patronatu możesz uczestniczyć w  zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.

3. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział  w zajęciach
„roku zerowego” AGH, z matematyki
, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tego przedmiotu oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!  
A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki lub fizyki i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy.
W tej klasie może i Tobie się udać!

Jeśli jednak nie marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego (język angielski nawet na poziomie dwujęzycznym) oraz do podjęcia studiów  na wszystkich kierunkach technicznych.

Gdzie na studia?

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie.

W tej klasie dajemy Ci możliwość:
– rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem
   wybitnych   pedagogów,

– udziału w kółkach olimpijskich i w obozach naukowych przygotowujących
   do Olimpiady Matematycznej
(tylko dla zainteresowanych uczniów),
– udziału w kółkach olimpijskich z fizyki, przygotowujących do startu
   w Olimpiadzie Fizycznej ( tylko dla
chętnych),
– wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak:
   Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna,              Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada
  „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki,
    Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs       
    Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny,     
    Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ (tylko dla chętnych).

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

Czekamy na Ciebie!