Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1a LO(g) - dwujęzyczny - humanistyczno-językowy
Nazwa oddziału

 1a LO(g) - dwujęzyczny - humanistyczno-językowy

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Sprawdziań kompetencji językowych

Opis

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Język angielski jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż rozszerzony) w wymiarze 6 godzin tygodniowo przez trzy lata.

Drugi język obcy do wyboru jeden z:
język francuski, język niemiecki, język hiszpański, j. włoski!

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz
historia lub wiedza o społeczeństwie

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego
i języka angielskiego
.

Klasa humanistyczno-językowa daje również możliwość (nie konieczność!) zdawania matury z j
?ęzyka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co daje korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na niektóre renomowane uczelnie.

Klasa A to absolutnie fantastyczna propozycja dla wszystkich humanistów, pasjonatów historii, przyszłych prawników, dziennikarzy i miłośników języków obcych!

Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, którego fundamentem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwową  Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie oraz współpraca z takimi instytucjami jak: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło naukowe Historyków i Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie oraz Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

W  ramach  tej  współpracy  będziesz uczestniczyć w  wykładach  i  warsztatach  naukowych, lekcjach muzealnych,  rozprawach  sądowych  oraz 
w  spotkaniach  tematycznych  z pracownikami  w/w instytucji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy w szkole Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem KUL, w którym i Ty będziesz mógł wziąć udział.

A jeśli będziesz zainteresowany, możesz wziąć udział  w  zajęciach  pozalekcyjnych: kółkach olimpijskich z historii lub WOS i warsztatach  maturalnych.
Możesz  rozwijać swoje  talenty  aktorskie  w  szkolnym  teatrze  „ Marysia”,
a  uzdolnienia  dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej  E – Kopernik  oraz  redagowaniu  gazety szkolnej „ Ad Rem”.

Klasa A  przygotuje Cię  do  startu  w  olimpiadach  takich jak:  Olimpiada  Historyczna, Olimpiada  Wiedzy  o  Polsce  i  Świecie  Współczesnym, Olimpiada  Wiedzy  o  Państwie  i  Prawie, Olimpiada  Wiedzy  o  III  RP, Olimpiada  Wiedzy  o  Mediach,  Olimpiada  Wiedzy  o  Społeczeństwie,
Olimpiada „Losy  Żołnierza  i  Dzieje  Oręża  Polskiego”,
Olimpiada  Literatury  i  Języka  Polskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego.

Dodatkowym niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność.
Daje nam ona ogromne możliwości, które docenią miłośnicy języków obcych, przyszli lingwiści i językowcy.

Oto jej największe zalety. Dzięki zwiększonej ilości godzin języka angielskiego
(do 6-ściu godzin tygodniowo
) perfekcyjnie przygotujemy Cię do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy Twoje kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli Ci pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie. Ponadto proponujemy Ci w tej klasie:

nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje),
unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA,
którzy odbywają
w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne,
zajęcia on-line z uczniami ze szkół z innych krajów,
autorski program nauczania języka angielskiego, (w ramach zwiększonej liczby godzin języka angielskiego, regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych, a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego
w zależności od  preferencji uczniów. 

Na czym w praktyce szkolnej polega dwujęzyczność?

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania jednego przedmiotu (w całym 3-letnim cyklu kształcenia tylko dwóch) z elementami języka angielskiego.
W tej klasie będą to biologia (w klasie I) oraz przedmiot uzupełniający o tematyce społecznej (w klasie II). Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  biologii po angielsku. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin, podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Gdzie na studia?

Jako absolwent klasy A możesz w przyszłości studiować prawo,  administrację, historię, a także filologie w zakresie różnych języków (polonistykę, anglistykę
i inne filologie obce), lingwistykę
oraz na takich kierunkach jak:
stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo.

Uczniowie tej klasy biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność?  Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…

Czekamy na Ciebie!


NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI?CI

— Jeżeli wybierzesz klasę dwujęzyczną (1A) na którejkolwiek preferencji, pamiętaj, że musisz złożyć wniosek do szkoły w terminie:
                         od 29 kwietnia do 15 maja 2019 r.

                Rekrutacja do klas dwujęzycznych trwa krócej                 
                     niż do oddziałów ogólnodostępnych.
                             Nie przegap swojej szansy!

— Kandydat do klasy dwujęzycznej (na którejkolwiek preferencji we wniosku do szkoły) jest ustawowo zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu kompetencji językowych.
W naszej szkole test składa się w pierwszej części z gramatyki polskiej, a w drugiej dotyczy języka angielskiego. Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30 %.
Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia!

Dokładne informacje oraz przykładowe testy są zamieszczone na na stronie naszej szkoły
http://lo1krosno.info.pl/  w zakładce Rekrutacja/Dokumenty. 

Test odbędzie się w terminie głównym 22 maja 2019 r. o godz. 15.00. 

Przewidujemy również termin dodatkowy (w razie przypadków losowych) – 
27 maja 2019 r.o godz. 15.00.  (Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne do szkoły).