Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1 BS(g) m – monter stolarki budowlanej
Nazwa oddziału

 1 BS(g) m – monter stolarki budowlanej

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny

Opis

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ (pracownik młodociany) NOWOŚĆ !

 Monter stolarki budowlanej to nowy zawód wprowadzony do oferty kształcenia zawodowego od 1 września 2018 r. co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy branży budowlanej na wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, oraz specjalistycznych bram, Wytwarzane obecnie okna są coraz bardziej skomplikowane, dlatego ich właściwy montaż to podstawa Dwukomorowe okna są bardziej energooszczędne, ale jednocześnie dużo cięższe, często zastępują ścianę domu co generuje konieczność stosowania przy montażu specjalistycznych dźwigów i maszyn, a te musi obsługiwać fachowiec. Dlatego firmy typu FAKRO czy WIŚNIOWSKI  uważają, że konieczne jest wykształcenie monterów stolarki budowlanej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych;
 • montowania, demontowania i naprawy okien dachowych;
 • montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • montowania, demontowania i naprawy bram;
 • montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych;
 • montowania, demontowania i naprawy schodów modułowych.

 

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach budowlanych. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne)

 

W związku z tym, że uczniowie zajęcia praktyczne mają u pracodawców, gdzie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy tytuł czeladnika w zawodzie MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

 

Absolwent może być zatrudniony  w różnego rodzaju:

 • firmach wytwarzających różnego rodzaju stolarkę budowlaną;
 • firmach specjalistycznych montujących okna i drzwi, a także osłony okienne i drzwiowe;
 • firmach zajmujących się produkcją i montażem schodów modułowych
 • firmach ogólnobudowlanych
 • może również prowadzić działalność na własny rachunek

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno-stawowego,  wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.