Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TM(g) - technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

  1 TM(g) - technik przemysłu mody

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Technik przemysłu mody to zawód niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Wybierz kształcenie w atrakcyjnym zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!

Pomożemy Ci zrealizować marzenia!

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY:

 • opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych,
 • dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobów odzieżowych,
 • wykonuje modele wyrobów odzieżowych,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania odzieży,
 • organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 Dodatkowo zaoferujemy Ci:

 • warsztaty stylizacji i kreowania wizerunku,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym kole modelek „STARS”,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 •  zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK.
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Szkoła przygotuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy trzeciej),
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).
 Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i plastyki.


Po zakwalifikowaniu do szkoły
otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik przemysłu mody.